Dato
1871

August Strindberg skriver sin kandidatuppsats i Uppsala. Her skriver han om Kierkegaards Enten-Eller, og argumentene mot en estetisk livsholdning. Det alvoret som Kierkegaard krever, ryster ham til margen.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Brandell, G. (1950). Strindbergs infernokris. Stockholm, Bonnier.s 23