Dato
1889

Siri von Essen opptrer med hovedrollen i sin mann August Strindbergs Frøken Julie i København.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Martinus, E. (2010). "Mitt livs goda tid". Mötet med Siri von Essen. Om Strindberg. L. Einhorn. Stockholm, Norsteds: 67-84.