Dato
2 desember 1887

August Strindberg leser høyt fra diktsyklus «Sömngångarnätter» på Kasino før man spiller hans stykke Fadren. Amalie Skram er til stede blant publikum. Det er nesten umulig å høre hva dikteren leser, mene rhun. I anmeldelsen kommer det til å stå: «Man kan ikke tænke sig noget stilfærdigere end Strindbergs Oplæsning.» Men Amalie er svært begeistret for Srindbergss stykke Fadren.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Garton, J., Ed. (2005). Amalie Skram. Brevveksling med andre nordiske forfattere. København, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.