Image
August Strindberg
Dato
2 desember 1887

August Strindberg leser høyt fra diktsyklus «Sömngångarnätter» på Kasino før man spiller hans stykke Fadren. Amalie Skram er til stede blant publikum. Det er nesten umulig å høre hva dikteren leser, mener hun. Hun beskriver hendelsen i et brev til sin venn Sophus Schandorph: Strindberg står stiv som en støtte, uten en eneste gang å forandre stilling, med øynene plantet i boken, som om han er hypnotisert: "Og så forsulten og forkommet og forskræmt han ud! Og så at vide at hans økoonomiske stilling er så fortvilet at han stod der ene og alene for at tjene de lumpne 50 kr eller måske lidt mere, som Huderup gav ham."

I anmeldelsen av arrangementet kommer det til å stå: «Man kan ikke tænke sig noget stilfærdigere end Strindbergs Oplæsning.»

Men Amalie er svært begeistret for Srindbergs Fadren.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Amalie Skram til Sophus Schandorph i brev 4. desember 1887. Fra: Garton, J., Ed. (2005). Amalie Skram. Brevveksling med andre nordiske forfattere. København, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.s. 290.