Dato
2 mai 1882

I København grunnlegges Studentersamfundet i et møte i huset på hjørnet av Højbro Plads og Gammel Strand. De velger et navn som tilsvarer navnet på studentforeningen i Kristiania, og på samme måte som den norske foreningen knytter de seg til den mest frisinnede delen av Venstre. Kvinnelige studenter blir også invitert inn som medlemmer.

De skaffer seg noen lurvete lokaler i Badstuestræde, og her bygges det etter hvert opp et sterkt faglig fellesskap og kampvilje mot Højres stadig strammere politikk.

Erik Skram er en ivrig deltaker, men Edvard Brandes holder seg unna. Han mener at Studenterforeningen burde vært erobret innenfra. Han skriver et ironisk brev om det han betegner som» disse rødkinnede og frisinnede studentene» til sin kjæreste Ingeborg Thaulow. Han syns selv han er langt mer radikal enn dem.

Foreningen skal aldri komme til å få mer enn 500 medlemmer, i forhold til Studenterforeningens 2-3000, men de fem hundre gjør mye av seg. De interesserer seg for fattigdommen i byens arbeidestrøk og etablerer kveldsundervisning for arbeidere, utgir lærebøker i den forbindelse, og gir også gratis rettshjelp til arbeidere.

Erik Skram er svært aktiv i dette arbeidet. Han står blant annet for driften av Det Fri Teaterselskab, som oppfører eksperimenterende dramatikk, blant annet August Strindbergs første stykker.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Hvidt, K. (2016). Det moderne gennembrud set igennem Erik og Amalie Skram. København, Forlaget Vandkunsten. s. 190-191