Fra dato

Til dato

 • Friedrich Nietzsche er sammen med Lou Salomé på Sacro Monte. Muligens kysser de hverandre. I Lucerne frir han til henne for andre gang, og får kurven på ny. Fotografiet med pisken og Paul Rée blir tatt.

 • Kristofer Janson er tilbake på Fana prestegård ved Bergen, der Drude og barna er på en lang avskjedsvisitt før de skal flytte til Amerika. Drudes far er sogneprest på den praktfulle prestegården, og bor der med sine to ugifte døtre Kitty og Dina. Familien til Kristoffer og Drude bor i et hus en halvtimes spasertur fra prestegården.

 • Søren Krøyer stiller ut på Salongen i Paris. Herfra reiser han videre til en utstilling i Wien, hvor han blant annet treffer Anna og Michael Ancher, som lovpriser Skagen på nordspissen av Jylland som et deilig oppholdssted. Søren resier videre til München, Praha, Dresden og Berlin, og så tilbake til København.

 • I København har man etter hvert kommet til at det er for galt at en kapasitet som Georg Brandes må leve i eksil. En anonym krets bestemmer seg for å tilby ham en årslønn i ti år på 4000 kroner hvis han er villig til å komme hjem og bosette seg i København og fortsette sine forelesninger der. Georg har vært innviklet i en stormfull kjærlighetsaffære med skuespillerinnen Lulu, så både for ham og for konen Gerda er det en lettelse å kunne forlate Berlin. Ekteskapet deres har imidlertid utviklet seg til å bli en ren krig.

 • Gunnar Heiberg flytter til København. Her skal han komme til å bo i over et år. Han får bo hos sin mors søster Othilie Hansen, som er gift med byens borgermester. Heiberg lever et ganske annerledes liv enn dem, og omgir seg med kunstnere og forfattere og journalister. Men ekteparet er ytterst tolerante, og de kommer godt overens. Han går mye på teater, arbeider på Tante Ulrikke, og blir kjent med Erik Skram og hans krets. De hjelper ham med å finne forlegger til stykket.

 • Friedrich Nietzsche og hans venner Paul Reé og Lou Salomé har gjort en utflukt til Orta-sjøen i det nordvestlige Italia. En av de første dagene gjør Nietzsche og Lou en utflukt sammen til det nærliggende Mont Sacro. Her slår de seg ned og lar tiden fare, og er svært forsinket når de kommer tilbake. Lous mor er rasende, og Reé lar sin sjalusi få fullt utløp. Når Lou siden skal bli spurt om hun kysset Nietzsche på Monte Sacro, skal hun med et smil komme til å svare at hun ikke husker. Ikke lenge etter skiller selskapet lag, men avtaler å møtes igjen i Luzern.

 • Bergen moralvernforening bli stiftet. Foreningens mål er å bekjempe prostitusjon og høyne sedeligheten

 • I København grunnlegges Studentersamfundet i et møte i huset på hjørnet av Højbro Plads og Gammel Strand. De velger et navn som tilsvarer navnet på studentforeningen i Kristiania, og på samme måte som den norske foreningen knytter de seg til den mest frisinnede delen av Venstre. Kvinnelige studenter blir også invitert inn som medlemmer. De skaffer seg noen lurvete lokaler i Badstuestræde, og her bygges det etter hvert opp et sterkt faglig fellesskap og kampvilje mot Højres stadig strammere politikk. Erik Skram er en ivrig deltaker, men Edvard Brandes holder seg unna.

 • Nina Grieg får sitt portrett tegnet av sin venn Franz von Lehnbach. Det er et intenst og inntrengende portrett som siden skal komme til å bli skadet - og så restaurert. Til slutt skal det komme til å ende i Bergens offentlige bibliotek.

 • Amalies skillsmissebevilling fra August Müller utstedes. Loven har forlangt minst tre års separasjonstid. Etter en stund mister Amalie bevillingen, og det kommer til å bli et problem når hun skla gifte seg med Erik Skram.

 • Friedrich Nietzsche slår seg sammen med Lou Andreas-Salomé og Paul Rée. De tre reiser sammen med Lous mor gjennom Italia for å finne et sted å slå seg ned for vinteren.

 • Victoria Benedictsson har sendt noen små skisser til gjennomlesning i den lokale avisen Svensk Folktidning. Hun bruker pseudonymet O. Twist. Og i dag får hun positivt svar: de liker det hun skriver, og vil gjerne sette det på trykk.

 • Frits Thaulow går i spissen for et opprør blant norske malere i Kunstforeningen på et møte i Studentersamfundets sal. Den nye tiden er på vei inn i norsk billedkunst. De vil danne sin egen høstutstilling. De går i gang med arbeidet med å arrangere og samle inn penger. Frits er riktignok en skummel figur for borgerskapet på grunn av sin naturalistiske holdning til hva kunst skal være, men men sin joviale og slagferdige fremtoning er han også svært populær. Han blir kalt «han Fresk».Til utstillingen møter Frits blant annet med et maler av Alexandra Thaulow i kålåkeren.

 • Edvard Munch, som denne  våren er atten år gammel, ankommer i dag Hamar, og drar sammen med sin venn Gerhard Falk, som er to år yngre enn ham, til Domkirkeodden, der byens borgere siden midten av 1850-tallet har hatt for vane å feire nasjonaldagen med et stort friluftarrangement. De går i prosesjon ut til Domkirkeuinene, som er i temmelig dårlig stand.

 • Ibsens Gengangere bliroppført i Chicago for første gang.