Fra dato

Til dato

 • HIlma af Klint starter sine studier ved Kungliga Konstakademin i Stockholm

 • Erik Skram står modell til et maleri av Lauritz Tuxen i form av en allegorisk takutsmykning på Fredriksborg slott. Han forestiller en renessanseridder.

 • Sigurd Ibsen har avlagt sin doktorgrad i Roma. Faren har lovet ham en tur til Paris - han skal stifte bekjentskap med en annen kultur enn den tyske, norske og italienske. Det er første gang Sigurd er ute på egenhånd. HAn ser 25-30 teaterforestillinger på de to og en halv månedene han er i Paris. Han ser også mye malekunst, og utviser stort skjønn i brvene til faren. Ibsen er begynt å samle på malerier. Han kjøper et av Frits Thalulow, som Sigurd blir kjent med i Paris. Men stort sett holder han seg på avstand.

 • Leis Schjelderup, som antakelig en gang dette året  maler et portrett av Amalie, bor det meste av tiden i Paris. Hun besøker en utstilling som viser kvinnelige kunstneres verker; Exposition des oeuvres des Artistes femmes.Slike kvinneutstillinger er nokså nytt i Paris.

 • Edvard Brandes innleder et forhold til Frits Thaulows kone Ingeborg (født Gad). Hun er Amalie Müllers venninne.

 • Storbrittania annekterer Egypt og Sudan. Kappløpet om kolonier i Afrika begynner.

 • P.S. Krøyer kommer til Skagen for første gang.

 • Victoria Benedictsson er 32 år gammel og begynner denne våren å føre dagbok. Hun bor i Hörby i Skåne, og er gift med den lokale postmesteren, en mann som er mye eldre enn henne, og som har flere barn fra et tidligere ekteskap.

  Hun skal komme til å fortsette med dagboken frem til hun tar sitt eget liv i København juli 1888, til stor forskrekkelse for kretsen av intellketuelle knyttet til det moderne gjennombruddet.

 • Paul Cezanne maler et par år i Sør-Frankrike sammen med vennene Monet og Renoir.

 • Nyt Tidsskrift utkomme for første gang, med Ernst Sars og Olaf Skavlan som redaktører

 • Friedrich Nietzsche skriver på aforismesamlingen Den muntre vitenskapen. Hans venn Paul Rée kommer på besøk og har med seg en skrivemaskin til hjelp i arbeidet.

 • Hildur Andersen studerer musikk (piano) ved konservatoriet i Leipzig

 • Jonas Lie gjenoppretter tilliten hos sitt publikum med de handlingsmettede, folkelivspregede romanene Rutland (1880) og Gaa paa! (1882).. I Gaa paa! merker man for første gang anvendelsen av den nye tidens ideer i diktingen om og for Norge, selv om stoffet tilsynelatende er den gamle, velkjente sjømannsskildringen. Han slår seg ned med familie i Paris. Her skal han komme til å bo sammenhengende frem til 1906. Hjemmet hans blir et samlingssted for skandinaver i Paris.

  Knud Pontoppidan blir reservelege ved Københavns kommunehospital.

 • Knut Hamsun reiser til USA, der han skal bli i to og et halvt år.

   

 • Knud Pontoppidan blir reservelege ved Københavns kommunehospital.

 • Henrik Ibsen sender et begeistret brev til Holger Drachmann med rosende ord om hans bok Gamle guder og nye

 • Sigmund Freud begynner sin medisinske karriere på Theodor Meynerts klinikk på riskhospitalet i Wien

 • Edvard og Nina Grieg slår seg om høsten gjen til ro i Bergen, og bor til leie i et lite hus på Engen. Herfra har de fri utsikt til "Det gamle theater", en utsikt som nok vekker gode minner om Edvards ungdoms velgjører Ole Bull, som i 1850 startet det første norske teater nettopp i denne bygningen.

  De siste årene har Griegs utvikling som kunstner igjen stoppet opp. Han har komponert lite, føler seg utilfreds, og forholdet til Nina er stadig blitt mer komplisert, temperamentsfulle og sta som de begge er.

 • Marie Colban er en forfatter som bor i Paris som enke og forsørger seg ved å skrive politiske og litterære artikelr for norske aviser. Bøkene hennes utkommer på Gyldendal i København. Dette året utgir hun sin siste roman, Thyra. Den er full av patos og blomstrende romantikk, og hander om en sterk og selvstendig kvinne som forelsker seg, men ender med å gi avkall på kjærligheten. Mannen hun elsker må ha litt drahjelp for å kunne bestemme seg for hvem han vil ha; henne eller rivalinnen, hennes pleiesøster.

 • Harald Høffding holder en lørdagsveld denne høsten et foredrag med tittelen Om realisme i vitenskap og tro i Studentersamfundet i København, som er blitt stiftet samme vår, av radikale studenter som vil protestere mot at Georg Brandes ikke fikk holde en diksusjon etter et foredrag i Studenterforeningen.

 • Harald Høffding utgir denne høsten sin store bok om psykologi. Dens hovedtanke dreier seg om at sjelslivets måte å virke på handler om syntese og sammenfatning. Han undersøker bevissthetslivets overgang til det ubevisste, og det motsatte, det oppvåking fra dette. Han behandler emner som erindring, sammenlikning, sorg, tvil, beslutning. Han opererer med treenigheten erkjennelse, følelse, vilje. Følelsene er viljens symptomer, erkjennelsen er først den tjener, senere kanskje dens herre.

 • Walt Whitman får besøk av Oscar Wilde i sitt hjem i Camden. Hans Leaves of Grass blir trukket tilbake av forleggeren på grunn av anklager om usedelig innhold.

 • Søren Krøyers maleri av de italienske byhattemakerne vekker heftig debatt i Købehavn, blant annet på grunn av det realistiske motivvalget. Søren er nå medlem av utstillingskomiteen på Charlottenborg, det skal han fortsette å være til 1888.

 • Edvard Munch er en ung mann på nitten år som begynner på Bergsliens malerskole øverst i bygningen som kalles Pultosten, rett overfor Stortinget i Kristiania.

  Bergslien er en bred og saftig og hjertelig vossing. Edvard maler blant annet et selvportrett, og utsikten over Olaf Ryes Plads på Grünerløkka.

  En av Munchs medlever er Hans Heyerdahl, som han alltid skal komme til å holde høyt blant sine samtidige malere.

  Christian Krohg kommer og går som lærer her i Pultosten.

 • Arne Garborg søker om reisestipendium fra Stortinget, men får avslag. Han regnes som en i politisk forstand farlig mann; han er for radikal.

 • Camille Claudel flytter sammen med familien til 111 rue Notre-Dame-des-Champs, og leier et atelier i nærheten sammen med engelske venner, blant dem Jenssie Lipscomb.

  Hun blir introdusert for Paul Dubois, direktøren for École des Beaux-Arts.

  Hun skultpurerer en asymmetrisk skulptur i svært naturalistisk stil, 'La Vieille Hélène', med en av familiens tjenere som modell.

 • Wilhelm Alver er i Leipzig sammen med kandidat Carl Torp fra København

 • De første kontorbygningene i New York får installert elektrisk lys.

 • Victoria Benedictsson er kommer til Malmö fra Hörby i Skåne for å være rekonvalesent etter en langvarig og alvorlig sykdom. I dagboken sin skriver hun ned det hun iakttar rundt seg, og hva folk i hennes omgivelser foretar seg.

 • Johanne Luise Heiberg utgir brevvekslingen boken Peter Andreas Heiberg og Thomasine Gyllembourg. En beretning støttet paa efterladte breve. Den omhandler skillsmisse- og utvisningsåret 1800.

 • Oscar Wilde ankommer Amerika for å dra ut på en foredragsturné som kommer til å vare et år. Han blir hefitg kritisert i pressen for sin dandy-manér, men også vel mottatt.

 • Laura Munch skriver i dagboken sin at hun er bekymret for at hun er i ferd med å bli så gammel. I dag fyller hun 15 år.

 • I London arrangeres det en konferanse i hovedkvarterer til det britiske selskapet for spiritister. De diskuterer temaer i forlengelsen av en pågående og het debatt om overnaturlige fenomener. Selskapets formål er å undersøke fenomener som hypnose, dissosiasjon, tankeoverføring, spøkelser og hjemsøkte hus med størt mulig vitenskapelighet og uten forutinntatte meninger av noe slag, og å avsløre svindel og lureri.

 • Henrik Ibsen skriver engasjert brev til Sophus Schandorf om mottakelsen av Gengangere.

 • Kristofer Janson er i forhandlinger med en menighet i Brown county i Minnesota, og grunnlegger det som skal bli the Nora Free Christian Church. Menigheten har tidligere vært en del av Lake Hansa Lutheran Church. Men det har vært dype indre splittelser i menigheten. Noe av striden dreier seg om hvem som skal få lov til å bli begravet på kirkegården. De har hørt Kristofer tale i Madelia, og har invitert ham til å komme. Menigheten består av 40 voksne og 25 barn. De er fattige bønder, og har ikke råd til å betale presten sin særlig godt.

 • Alexander Kielland er i ferd med å gå i gang med arbeidet med sin roman Skipper Worse, srkiver han til Georg Brandes. Han vil gjerne diskutere Ibsens Gengangere. Og han kan fortelle at hans søster Kitty er kommet hele veien fra Paris for å få gjennomført en operasjon av nesen. Det ble litt fullt i huset, siden forfatteren J. P. Jacobsen også bor der for tiden. Kielland setter Jacobsen svæt høyt, både som forfatter og som menneske.

 • Ibsens En folkefiende har urpremiere ved Christiania Theater. Stykket handler om Tomas Stockmann, som er en badelege og familiemann i en liten norsk by. Gjennom vitenskapelige undersøkelser over lengre tid har han oppdaget at kurbadet som han selv har hatt ideen til, og som er av stor betydning for byens økonomi og renommé, har forurenset vann og utgjør en stor helsetrussel for alle som oppsøker det. Han er overbevist om at badet må stenges inntil feilen er utbedret.

 • Virginia Woolf, (født Adeline Virginia Stephen) blir født i nr 22, Hyde Park Gate i London. Faren er en kjent historiker, moren en skjønnhet født av britiske foreldre i India, som blant annet har vært modell for pre-rafaelittiske malere.

 • På Salpêtrière-sykehuset i Paris blir det i dag innlagt en jente på fjorten år som heter Jeanne Beaudon. Hun skal komme til å bli her på sykehuset i atten måneder. Årsaken til innleggelsen er sammensatt, hun er datter av en ugift, dekadent italiensk adelsmann som i sin tid rømte fra sin katolske familie for å leve det glade liv i Paris, og som brukte opp formuen sin på forsøket, og en brutal mor som har slått henne gjennom oppveksten.

 • Knut Hamsun ankommer New York med s/s Oder.

 • Kronprinsparet (Gustaf) kommer til Kristiania. Det er reist en stor æresport på hjørnet av Akersgaten og Karl Johan.

 • Victoria Benedictsson er tilbake i Hörby i Skåne etter sitt rekonvalesentopphold i Malmö. I dag har en kvinnelig bekjent kommet med en betroelse til henne, og Victoria skriver opprømt i dagboken sin om hvilken fantastisk anledning dette gir til naturstudium som kan brukes i diktningen hennes. Det begynner å forme seg en forfatterstemme i henne.

 • Henrik Ibsen skriver til Georg Brandes og takker ham for anmeldelsen av Gengangere. Han beklager seg over nivået på anmeldelsene i norske aviser. Mange av anmelderne er teologer, og de røper svekket dømmekraft, hevder han, men de som ikke er teologer, er det heller ikke grunn til å glede seg over. Han skriver:

 • Friederich Nietzsche får besøk av Paul Rée i Geneve. De resier sammen til Monte Carlo.

 • Amalie Müller bor sammen med broren Wilhelm, sine to sønner og hans sønn i Rosenborggaten Kristiania. Endelig kan hun leve på en måte som hun kan trives med.

  Hun holder et åpent og gjestfritt hus der radikale kunstnervenner kommer og går, og tidens politiske og litterære temar diskuteres fritt.Som separert kvinne med fortid på Gaustad sykehus og kontakt med Bjørnstjerne Bjørnson er hun også lett skandalisert. Men hun har også varme kontakter inn i de borgerlige embetsfamilier i Kristiania. Og det mangler ikke på beilere.

 • Edvard Brandes skriver et flørtende brev til sin fortrolige venninne Ingeborg Thaulow, som har forsøkt å invitere ham på besøk til Kragerø, hvor hun tilbringer vinteren sammen med Frits og barna.

 • Amalie Müller skriver et langt og flørtende brev til Georg Brandes i anledning hans bok om Lasalle, en fransk general under napoleonskrigene. Hun beundrer Brandes og alt han skriver dypt.

  I brevet nevner hun at hun har tilbrakt julen sammen med Frits Thaulow og hans familie i Kragerø, der han har slått seg ned for å male snøbilder. Men det har ikke falt noe snø hele vinteren, så ting har ikke helt gått etter planen, kan hun fortelle.

 • Paul Gauguin er med på den syvende impresjonistutstillingen i Paris.

 • Gunnar Heiberg har skrevet ferdig det teaterstykket som etter hvert skal bli hetende tante Ulrikke. Han sender det til Edvard Brandes. Brandes kritiserer det temmelig sterkt, og etter et par måneder skriver Heiberg tilbake, et langt brev der han forsvarer stykket sitt scene for scene. Han skriver ikke naturalistisk skriver han, men interesserer seg for de hyppige gjentakelser, misforståelser og feiltakelser som gjør en scene interessant.

 • Paul Rée har hatt et inspirerende samvær med Nietzsche i Genova. Nå bryter han opp og drar videre sørover. Men ikke til Roma, som planlagt; han havner i Monte Carlo, der han i løpet av en kveld eller to spiller bort alle pengene sine. Å reise tilbake til Nietzsche, som tidligere har hjulpet ham med å komme vekk fra det farlige casino-spillet, vil være for pinlig, så han låner penger til reisen til Roma og klager sin nød til den alltid hjelpsomme Malwida von Meysenburg, som han kjenner fra et opphold i Sorrento i 1776.