Image
Leis Schjelderup (selvportrett)
Dato
1882

Leis Schjelderup, som antakelig en gang dette året  maler et portrett av Amalie, bor det meste av tiden i Paris. Hun besøker en utstilling som viser kvinnelige kunstneres verker; Exposition des oeuvres des Artistes femmes.Slike kvinneutstillinger er nokså nytt i Paris.

De er en del av kampen for kvinners rettigheter og et nytt syn på den kvinnelige kunstneren.Kvinnelige kunststudenter i Paris er likevel ikke helt sidestilte med de mannlige: Selv om Leis studerer ved et akademi som både tilbyr noen av datidens ypperste kunstnere som professorer, og lar kvinner male akt, er betingelsene dårligere for kvinner enn for menn. Kursavgiften er dyrere for dem, og atelierene er ofte fullere enn mennenes. De mannlige studentene har dermed bedre forhold å arbeide under.I tillegg har samfunnet strenge normer for kvinner.

Å kunne male litt er sidestilt med å kunne sy eller spille piano, og alle disse ferdighetene er en del av dannelsesidealet. Det er derimot ikke meningen at kvinnene skal bli kunstnere. Mange bryter med disse idealene, og velger som Leis å leve ugift for å kunne konsentrere seg om kunsten.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Ørslien, L. R. (2004) Leis Schjelderup - Et kunstnerliv med Paris som inspirasjon.

Schjelderup, L. (1882). Amalie Müller: Norsk biografisk leksikon.