Image
Kristofer Janson
Dato
10 januar 1882

Kristofer Janson er i forhandlinger med en menighet i Brown county i Minnesota, og grunnlegger her det som skal bli the Nora Free Christian Church. Menigheten består av 40 voksne og 25 barn. De er fattige bønder, og har ikke råd til å betale presten sin særlig godt.

Menigheten har tidligere vært en del av Lake Hansa Lutheran Church. Men det har vært dype indre splittelser i menigheten.

Noe av striden dreier seg om hvem som skal få lov til å bli begravet på kirkegården. De har hørt Kristofer tale i Madelia, likt det de har hørt, og har invitert ham til å komme for å være deres prest.

Personer
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Draxten, N. (1976). Kristofer Janson in America. Northfield, Minn., The Association.s 68