Galleri

  • Kristofer Janson er i forhandlinger med en menighet i Brown county i Minnesota, og grunnlegger det som skal bli the Nora Free Christian Church. Menigheten har tidligere vært en del av Lake Hansa Lutheran Church. Men det har vært dype indre splittelser i menigheten. Noe av striden dreier seg om hvem som skal få lov til å bli begravet på kirkegården. De har hørt Kristofer tale i Madelia, og har invitert ham til å komme. Menigheten består av 40 voksne og 25 barn. De er fattige bønder, og har ikke råd til å betale presten sin særlig godt.