Dato
6 januar 1882

I London arrangeres det en konferanse i hovedkvarterer til det britiske selskapet for spiritister. De diskuterer temaer i forlengelsen av en pågående og het debatt om overnaturlige fenomener. Selskapets formål er å undersøke fenomener som hypnose, dissosiasjon, tankeoverføring, spøkelser og hjemsøkte hus med størst mulig vitenskapelighet og uten forutinntatte meninger av noe slag, og å avsløre svindel og lureri.

De innfører blant annet begrepet telepati. Det er et av selskapets medlemmer som skal komme til å bli sendt til India for å avsløre den kjente Madame Blavatsky som svindler om et par år. Selskapet skal etter hvert komme til å møte sterk kritikk fra begge leire, både skeptikere og spiritister. Hovedinnvendingen kommer til å være at selskapets medlemmer ser ut til å være ute etter å bekrefte og bevise oppfatninger de har på forhånd om overnaturlige fenomener.

Flere av legene og forskerne ved det kjente Salpêtrière-sykehuset i Paris er medlemmer av selskapet, blant annet Pierre Janet, Charles Richet og Cesare Lombroso.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

https://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_Psychical_Research og Hustvedt, A. (2011). Medical muses. London, Bloomsbury. s. 120.