Illustrasjon
 michael_faraday_lecturing_at_the_royal_institution_prince_a_wellcome
 • Denne vinteren inviterer svenske dronning Christina René Descartes, som holder til i Nederland, til å besøke henne på slottet i Stockholm. Descartes er kjent for en av Europas mest berømte filosofer og vitenskapsmenn, og Christina, som nå er 24 år gammel, er sulten på intellektuelt stimulerende selskap. Hun ønsker at han skal etablere et vitenskapelig selskap, og undervise henne om sine ideer om kjærligheten.

 • Johann Wolfgang von Goethe er tilbake i Weimar etter sin Italiareise. Han går inn i en ensom periode. Forholdet til fru von Stein har kjølnet. Han er sterkt opptatt av naturvitenskapelige studier, og beskjeftiger seg med botanikk, zoologi, geologi og optikk. Hans fargelære (Zur Farbenlehre, 1810) er en hel kulturfilosofi som bl.a. retter seg mot Newtons mekaniske naturoppfatning. Diktet Die Metamorphose der Pflanzen (1799) er typisk for Goethes natur- og kunstoppfatning: bak mangfoldigheten av former ser han en urform som danner utgangspunktet for stadig nye, individuelle variasjoner.

 • Arthur Schopenhauer utgir en avhandling om synssansen og om farger.

 • Michael Skjelderup er Norges første medisinprofessor i Christiania. Han åpner sitt hjem for Niels Henrik Abel, som allerede har markert seg som en begavet matematiker. Michaels sønn Jacob Worm Skjelderup Müller er Abels venn og studiekamerat, Henrik er ofte på besøk hjemme hos Jacob, de spiller kort og skal dimmiteres samtidig denne våren.

 • Hans Christian Ørsted er en 43 år gammel dansk vitenskapsmann som oppdager sammenhengen mellom elektrisitet og magnetisme. Oppdagelsen skal komme til å få store konsekvenser for utviklingen av fysikk og kjemi og utforskingen av eletromagnetiske felt.

 • Charles Darwin legger ut på sin reise med HS Beagle til Sør-Amerika for å gjøre studier av plante- og dyreliv. Reisen skal komme til å vare i fem år.

 • Over Nord-Amerika sees en spektakulær meteorstorm denne kvelden og natten.

 • Halleys komet kommer til syne på himmelen.

 • Charles Darwin utgir siste bind av trebindsverket The Geology of the Voyage of the Beagle. Det består av avhandlinger om de geologiske undersøkelsene og oppdagelsene som Darwin, slik undertittelen spesifiserer, gjorde på sin «seilas med ’Beagle’ under RN-kaptein FitzRoys kommando i åra 1832 til 1836» (full tittel: The Geology of the Voyage of the Beagle, under the Command of Capt. FitzRoy, R.N. during the years 1832 to 1836). Verket er et viktig bidrag til geologien og legger grunnen for Darwins rennomé som vitenskapsmann.

 • Erik Skram er blitt nitten år gammel. Han skriver i et brev til sin eldre bror William, som er prest på Grønland, at han føler seg stadig mer fremmed overfor familien sin på Rosendal og Marienborg. Det er særlig spørsmålet om religion som plager ham og får ham til å føle seg fremmed. Han syns det er umulig å tro uten å forstå. Men han lengter likevel etter noe, selv om han ikke vet hva det er han lengter etter. Han har en masse følelser som tumler rundt i ham, men han klarer ikke å fastholde dem. Han forstår ikke hva det er han føler og aner.

   

 • Svensken Alfred Nobel oppfinner dynamitten i 1863 og oppfinnelsen blir patentert i 1867.

 • Charles Darwins Om Artenes Oprindelse (første hefte) i oversettelse av J.P. Jacobsen begynner å utkomme i Danmark.

 • Sigmund Freud er i Trieste, hvor han arbeider endeløse timer i laboratoriet med å dissekere genitaliene til fire hundre ål. På denne måten demonstrere han ålens biseksualitet; deres reproduktive organer kan under bestemte betingelser bli både kvinnelige og mannlige. Dette bekrefter en av hypotesene til hans store idol Charles Darwin.

 • I Danmark utkommer det dette året en oversettelse av det verket Skabelseshistorien fra et naturvidenskabeligt Standpunkt av den tyske bioogen Ernst Häckel. Han er en av Darwins mest kjente tilhengere. Häckel betoner den nære sammenhengen mellom organisk og uorganisk natur og går inn for å trekke evolusjonens tråder fra de enkleste encellede organismene til mennesket og dets åndsliv. Om man tenker seg utviklingen av livet på jorden i dets forskjellige fremtredelsesformer som en rekke trinn, vil det være særlig interesse knyttet til overgangen fra et trinn til et annet.

 • Amalie Müller, som har reist sammen med sin venninne Kathinka Heiberg med dampskipet Kong Sverre fra Bergen, ankommer Gaustad og reiser videre til  Gaustad asyl utenfor Kristiania.

  Hun er blitt pleiet i et privathus Bergen en tid av  Kathinka , som hun blant annet har vært mye sammen med på Damsgaard utenfor Bergen i ungdomstiden, da Kathinka var selskapsdame for gamle fru Janson, Kristoffer Jansons mor.

  Så har Amalies lege i Bergen, Klaus Hansen, bror av Gerhard Armauer Hansen, sørget for at hun har fått plass på Gaustad.

 • Emile Zola utgir sitt essay Le Roman expérimental. Her beskriver han hvordan vitenskapens eksperimentelle metoder kan anvendes i litteraturen. Han oppfordrer den unge generasjonen forfattere til å ta denne metoden til seg, og beskriver hvordan Balzac har anvendt den i romanen Cousine Bette. Her registrerer Balzac virkeligheten med observatørens fotografiske nøyaktighet, skriver Zola, for deretter som eksperimentator å la la sine karakterer utsettes for en rekke prøvelser.

 • Thomas Edison, som er en amerikansk forretningsmann, industrigründer og oppfinner, får i dag godkjent patent på en elektrisk glødelampe basert på kulltråd. Denne oppfinnelsen skal vise seg å bety løsningen på problemet med å skaffe elektrisk lys i stor skala til bruk i både private og offentlige bygninger. Glødelampene blir raskt satt i produksjon. Om to år kommer den første offentlige bygningen til å være opplyst av glødelamper, i et teater i byen Brno.

 • I London arrangeres det en konferanse i hovedkvarterer til det britiske selskapet for spiritister. De diskuterer temaer i forlengelsen av en pågående og het debatt om overnaturlige fenomener. Selskapets formål er å undersøke fenomener som hypnose, dissosiasjon, tankeoverføring, spøkelser og hjemsøkte hus med størt mulig vitenskapelighet og uten forutinntatte meninger av noe slag, og å avsløre svindel og lureri.

 • Sigmund Freud, som nå er 28 år gammel, begynner mot slutten av dette året å eksperimentere med medisinske egenskapene til kokain. Han er en ambisiøs ung forsker, ivrig etter å gjøre en vitenkapelig oppdagelse han trenger både berømmelse og penger. Og når har han lest en artikkel av en militærkirurg om kokainens egenskaper. Der har han lest at unge bayerske soldatrekrutter blir oppsiktsvekkende motstandsdyktige mot sult og tretthet når de får litt kokain tilsatt i drikkevannet. Dette syns Freud er svært interessant.

 • Harald Høffding utgir andre og reviderte utgave av sin bok Psykologi i Omrids paa Grundlag af Erfaring på Philipsens forlag. Høffding er i sin grundholdning på linje med Darwin og Bernard. Han gjør seg metodologiske overveielser omkring observasjon og eksperiment innenfor psykologien. Det er et svært komplekst felt.

 • August Strindberg forlater Paris for å slippe unna de heteste sommermånedene. Han installerer seg hos sin venn, legen Eliasson, som stiller sitt kjøkken til rådgihet for hans kjemiske ekserimenter.

  Strindbergs økonomi er nå bedre enn på lenge. Han har fått støtte av en rik mesen, August Røhss.

 • August Strindberg ankommer Berlin. Han har reist fra en stor gjeld, et skandaleomsust ekteskap med Siri von Essen og en anklage om blasfemi. Han har med seg et grønt og hvitstripete fotbad, en liten kasse med klær og en grønn flanellsekk bundet sammen med et tau. I den har han alle sine manuskripter, blant dem tekster som utvikler ideen om at planter har et nervesystem. Teorien om at elementer kan deles. Ideer som han mener tilbakeviser både Newton og Gud.

 • Marie Curie (Marie Sklodowska) blir tildelt graden Licence ès sciences som den beste i sitt kull på Sorbonne. Året etter blir hun Licence ès mathématiques som nummer to i kullet. Etter at hun er ferdig med eksamenene kommer hun til å dra tilbake til Polen for å slå seg ned der. Men hun har truffet den 8 år eldre, vel etablerte fysikeren Pierre Curie, og han kommer til å overtale henne til å komme tilbake til Paris

 • Bengt Lidforss, som er tilbake i Berlin etter å ha bodd i Leipzig en stund, skriver til sin venn og fortrolige August Strindberg om hvordan han nå lever sammen med de nygifte Dagny Juel og Stanislaw Przsybyzewski. Han har skrevet en enakter om Dagny, kan han fortelle, og han forsøker å få stykket plassert på et teater i Berlin. Han forteller fortløpende om ekteskapet mellom de to, der Edvard Munch har etterfulgt ham selv som husvenn.

 • August Strindberg får bekreftelse fra et laboratorium som har analysert restene av ufullstendig forbrent svovel som er resultatet av hans kjemiske eksperimenter den siste tiden, på at pulveret inneholder kull.

  Han skriver i seiersrus en rapport om sitt funn og sender til avisen Le Temps, som publiserer den to dager senere.

  Også avsiene La Science Francaise og Le Figaro kommer med rosende artikler om hans oppdagelse og hans nye naturvitenskapelige orientering.

 • August Strindberg fortsetter sitt naturvitenskapelige arbeid i Paris. Etter sine vellykkede eksperiment med svovel konsentrerer han seg nå om å kunne bevise et derivat av bensen.

  Hans artikkel om en av jodens synteser blir trykt i Te Temps og vekker en viss oppmerksomhet i forretnignsverden.

  Han blir oppsøkt av en forretningsmann som har planer om kommersiell fremstilling av syntetisk jod, men Strindberg avviser ham. Det er viktig å ikke la seg friste av mammon, mener han. Kanskje tviler han på sine egne forskningsresultater.

 • Gerhard Armauer Hansen får siste ord i diskusjonen med Bjørnstjerne Bjørnson om arvelighet og "mesmerisme". Striden mellom vitenskapsmannen og dikteren har blant annet stått om betydningen av psykiske faktorer for forklaringen av arv.

  Bjørnson mener at det psykiske hos en mor kunne gi seg fysiske utslag hos barnet hun bærer, mens Armauer Hansen på sin side har etterlyst det materielle grunnlaget for en slik arvemekanisme.

 • Albert Einstein er sytten år gammel og sier fra seg sitt tyske statsborgerskap for å unngå militærtjeneste. Han blir endelig tatt opp ved lærestedet ETH i Zürich, samtidig med sin fremtidige kone, matematikkstudenten Mileva Marić.

 • August Strindberg utgir Sylva Sylvarum, som er et angrep på positivismen og den akademiske vitenskapen. Boken er en 80 sider lang poetisk og fantasirik naturfilosofi, for det meste i form av usorterte iakttakelser av likheter i naturen som har som hensikt å støtte påstanden om at "alt er i alt, overalt".

  Boken består av en usystemaitsk sammenblanding av mystikk, pseudovitenskap og tilfeldige iakttakelser, og gir bud om at Strindberg nå er i ferd med å forlate naturvitenskapen til fordel for sitt skjønnlitterære forfatterskap.

 • Marie Curie begynner å forske i radioaktivitet, inspirert av Henri Bequerels oppdagelse av urans radioaktivitet. Hun oppdager at også thorium er radioaktivt, og at mengden av den radioaktive strålingen fra uran og thorium er uavhengig av hvilke kjemiske forbindelser stoffene inngår i, kun avhengig av mengden av uran og thorium.

  Ut fra dette konkluderer hun at radioaktivitet er en egenskap ved selve grunnstoffatomene som er uavhengig av molekylstrukturene som de inngår i. Hun begynner å undersøke forskjellige radioaktive malmtyper, blant annet uranmalmen bekblende.

 • Gerhard Armauer Hansen skriver tre artikler i det norske tidsskriftet Naturen om arv. Her innrømmer han størst affinitet til det han kaller den Lamarck-Darwinske teorien, og muligheten for nedarving av tilegnede egenskaper. Men han er samtidig også åpen for at den tyske utviklingsbiologen Weismann kan være på riktig spor. Weismanns teori innebærer at det er utelukket at tilegnede egenskaper kan arves.

 • Bjørnstjerne Bjørnson og Gerhard Armauer Hansen fortsetter diskusjonen om arvelighet i det norske tidsskriftet Kringsjå, som er et bredere anlagt og lest magasin enn Nyt Tidsskrift, der debatten startet. Så langt i debatten har Bjørnson tilkjennegitt sin sterke interesse for hypnose.Han påberoper seg tyskeren Karl du Prel som sannhetsvitne for det synet han selv har hevdet gjennom hele debatten: at mødre kan motta sterke inntrykk under svangerskapet som setter spor hos barnet hun venter. Bjørnson forutsetter at den gjennomsnittlige leser kjenner til du Prel fra før.

 • Tidsskriftet Kringsjaa trykker en artikkel om den tyske fysikeren Wilhelm Røntgen og den epokegjørende oppdagelsen av det han kaller for x-stråler, som senere skal bli omdøpt til røntgenstråler.

  I artikkelen kan man lese om de usynlige strålene som muliggjør fotografier av det menneskelige skjelettet, og som til og med kan trenge «gjennem døre» eller «mangedobbelt tøi».

  Artikkelen byr på en fyldig redegjørelse og er illustrert med ett av Røntgens fotografier av en hånd, der mørke knokler avtegner seg mot den nesten transparente huden.

 • Marie Curie oppdager grrunnstoffene radium og polonium.

 • Marie Curie oppdager grrunnstoffene radium og polonium.

 • Sigmund Freud utgir sin bok Drømmetydningen. Det skal komme til å bli en banebrytende utgivelse, og regnes som en klassiker langt utenfor den psykoanalytiske tradisjonen. I boken gjør Freud rede for sin teori om drømmeanalyse, en form for analyse av pasienter som Freud beskriver som «den kongelige veien til forståelsen av underbevisste mentale prosesser».

 • Albert Einstein publiserer artikkelen «Zur Elektrodynamik bewegter Körper». Artikkelen kommer ut i tidsskriftet Annalen der Physik, og inneholder det som skal bli relativitetsteorien.

 • Halleys komet kommer til syne på himmelen.

 • Marie Curie mottar Nobelprisen i kjemi for "å ha oppdaget grunnstoffene radium og polonium, for å ha isolert radium og for å ha kartlagt egenskapene og forbindelsene til dette bemerkelsesverdige grunnstoff".

 • Marie Curie mottar Nobelprisen i kjemi for "å ha oppdaget grunnstoffene radium og polonium, for å ha isolert radium og for å ha kartlagt egenskapene og forbindelsene til dette bemerkelsesverdige grunnstoff".

 • Albert Einstein er i Berlin. Han er pasifist, og skriver en erklæring mot at Tyskland skal involvere seg i krigen. Stemningen blant mange intellektuelle er ellers positiv til krigen; man vil gå til krig for å bevare den tyske kulturen. Einstein mener at menneskelig utvikling blir hindret av den maskuline brutalitet, som er med på å hisse til krig.

  Hans kone og barn har forlatt ham, de er nå i Zürich. En kusine, Elsa, steller for ham. Helsen er dårlig; han driver rovdrift på seg selv i arbeidet med gjennombruddet i relativitetsteorien.