Image
Gerhard Armauer Hansen
Dato
1896

Gerhard Armauer Hansen skriver tre artikler i det norske tidsskriftet Naturen om arv. Her innrømmer han størst affinitet til det han kaller den Lamarck-Darwinske teorien, og muligheten for nedarving av tilegnede egenskaper. Men han er samtidig også åpen for at den tyske utviklingsbiologen Weismann kan være på riktig spor. Weismanns teori innebærer at det er utelukket at tilegnede egenskaper kan arves.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Mehren, T. M. (2006). Den okkulte Bjørnson. Oslo, Universitetsforlaget. 23(2006)nr. 1: S. [30]-45 og Gerhard Armauer Hansen: «Teorier om arv», Naturen, 20. årg. (1896), s. 1-13. «Arv af erhvervede egenskaber» (I-II), Naturen, 20. årg. (1896), s. 109-115 og 169-176. og https://en.wikipedia.org/wiki/August_Weismann