Dato
november 1905

Albert Einstein publiserer artikkelen «Zur Elektrodynamik bewegter Körper». Artikkelen kommer ut i tidsskriftet Annalen der Physik, og inneholder det som skal bli relativitetsteorien.

Dette året publiserer han til sammen fire vitenskapelige artikler som skal komme til å snu verdensbildet på hodet: I tillegg til å introdusere relativitetsteorien, forklarer han den fotoelektriske effekten, brownske bevegelser, og utleder dessuten sin berømte likning, E = mc2, som gir sammenhengen mellom masse og energi. Sistnevnte oppdagelse skal komme til å medføre at man vil kunne utlede store mengder energi av lite masse, og skal komme til å legge grunnlaget for kjernefysikken.

Tre av de fem artiklene han publiserer dette året i tidsskriftet Annalen der Physik, blir ansett å være blant de største verkene gjennom tidene innen fysikkfaget. For blant annet artikkelen om den fotoelektriske effekten skal han komme til å få Nobelprisen i fysikk. Men det skal først skje i 1921.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Ja