Fra dato

Til dato

 • Gustav Vigeland og Inga Syvertsen har fullført støpingen av Nordraakmonumentet i Kristiania. Gustav gir Inga sine treskjærerarbeider. Denne gaven kommer Inga til å sørge for å få skriftlig bekreftet i 1915. De to reiser sammen til Paris dette året. Det er imidlertid ikke ofte at Gustav tar Inga med på reisene sine, eller i det lille han har av sosialt liv. For utenverdenen er hun «husholdersken», «frøken», eller kort og godt Inga.

 • Sører Krøyer deltar med hele 217 bilder ved en stor utstilling ved Charlottenborg.

 • Søren Krøyer blir separert fra sin kone Marie, som har forlatt ham til fordel for komponisten Hugo Alfvén.

 • Det er revolusjon i Russland. Dumaen opprettes, og sivilie rettigheter blir innført.

 • Oda Krohg tilbringer sommeren i Drøbak.

 • Mennesker utgitt i København, ufullendt.

 • Mennesker utgitt i København, ufullendt.

 • Laura Marholm (Mohr) blir tvangsinnlagt på Kreisirrenanstalt i München. Diagnose lyder på paranoid psykose. I september lykkes Ola med å få sin kone utskrevet, hvorpå paret utvises fra Bayern for tre år. De begynner en hektisk reisevirksomhet rundt i Europa. Laura skiver ikke lenger

 • Jonas Lie utgir romanen Østenfor Sol, vestenfor Maane og bagom Babylons Taarn. Den gjør bruk av innmonterte, eventyraktige skisser i en ellers realistisk fortelling om menns misunnelse og hat over kollegers karriere.

 • Kitty Kielland begynner å lide av hukommelsessvikt og depresjon. Hun slutter etter hvert å male.

 • Knud Pontoppidans yngre bror, som er prest, bor i biskop Mynsters gamle prestegård i Spjellerup ved Vemmeltofte. Her får har ofte besøk av sin bror Knud, som, har problemer med søvnen, og får utdelt det avsidesliggende bispeværelset. Når han ikke får sove, går han inn i storstuen, nyter varmen fra ovnen, eller setter seg til å lese.Han lytter til timeslagene fra vegguret. Her hos sin bror er han også i julen.

 • Hilma af Klint får i en spiritistisk seanse beskjed av ånden Amaliel at hun skal forberede seg til det store oppdraget. I løpet av et års tid skal hun stille seg til Amaliels rådighet og avholde seg fra alt annet maleri. Dette innebærer en krise, men også et vendepunkt i Hilmas liv og kunsterskap.

 • Det radikale Venstre dannes i København.

 • Det radikale Venstre dannes i København.

 • Edvard Munch er tilbake i København. Han slår seg ned på hotell i Taabæk ved Klampenborg. Her maler han hager og sjøutsikt. Han har også en utstilling hos Winkel & Magnussen på Højbro Plads. Om sommeren har han et hefitg oppgjør med Ludvig Karsten, og reiser over hals og hode til København, og siden til Chemnitz i september. Vinteren tilbringer han i Hamburg og Berlin, men kommer tilbake til Norge i forbindelse med unionsoppløsningen. I oktober blir han innlagt og behandlet for nervøs sammenbrudd og alkoholisme ved Bad Elgersburg.

 • Camille Claudel begynner å vise tegn på paranoia. Hun mener at Rodin stjeler ideene hennes og at han er ute etter å ta livet av henne. Hun ødelegger mange av sine egne skulpturer. Hun skal etter hvert komme til å tilbringe 30 år på sinnssykehus, til tross for legenes oppfordring om at hun heller bør leve sammen med familien. Dette året tilbringer hun to uker i Pyreneene sammen med sin bror Paul, til tross for at han aldri har akseptert at hun ble kunstner. Hun skultpurerer en byste av ham.

 • Amalies ufullendte roman Mennesker begynner å utkomme heftevis

 • Stanislaw Przybyszewski gifter seg med sin tidligere elskerinne Jadwiga Kasprowicz. Hans sønn med Dagny Juel, Zenon, som nå er ti år gammel, blir sendt til Dagnys søster Gudrun i Lund, der datteren Iwa også er.

  Dagnys dramaer Synden og Ravnegård blir satt opp i St. Petersburg dette året.

 • Bjørnstjerne Bjørnson, den tidligere bastante republikaneren, er blitt overbevist om at monarki er det riktige for Norge. Først og fremst er dette viktig fordi det innebærer sterkere bånd til Storbritannia, Norges viktigste handelspartner og allierte, men også fordi det er på linje med statsformene i Sverige og Danmark. Et tema som interesserer ham sterkt, er spørsmålet om hvordan norsk skriftspråk skal utvikles. Han har fra tidlig av arbeidet for norsk talemål på norske scener, og fått støtte av sin gamle skolekamerat fra gymnaset, A. O. Vinje.

 • Bjørnstjerne Bjørnson, den tidligere bastante republikaneren, er blitt overbevist om at monarki er det riktige for Norge. Først og fremst er dette viktig fordi det innebærer sterkere bånd til Storbritannia, Norges viktigste handelspartner og allierte, men også fordi det er på linje med statsformene i Sverige og Danmark. Et tema som interesserer ham sterkt, er spørsmålet om hvordan norsk skriftspråk skal utvikles. Han har fra tidlig av arbeidet for norsk talemål på norske scener, og fått støtte av sin gamle skolekamerat fra gymnaset, A. O. Vinje.

 • Edvard Munch er blitt 42 år gammel og befinner seg i en mørk periode av livet. Han er tilbake i Åsgårdstrand etter et opphold i Tyskland. Sammen med Amalie Skrams sønn Ludvig Müller og maleren Ludvig Karsten, som har kommet på besøk, fester han i dager og netter.

  Det kommer til et dramatisk oppgjør mellom ham og Ludvig Karsten.Etter dette skal Munch bare komme på snarvistiter til Åsgårdstrand.

 • August Strindberg skriver dette i den okkulte dagboken sin om forholdet til Harriet: "Vårt synliga band kunde lösas, men det osynliga icke! Jag tycker det är vackert som det är, och på avstånd ser jag Dig som kommen högt uppifrån."

 • August Strindberg skriver dette i den okkulte dagboken sin om forholdet til Harriet: "Vårt synliga band kunde lösas, men det osynliga icke! Jag tycker det är vackert som det är, och på avstånd ser jag Dig som kommen högt uppifrån."

 • Auguste Rodins atelier i Paris har i enkeltes øyne begynte å minne mer om en bordell enn om en skulptørs arbeidsplass. Å betale en kvinnelig modell er dyrt, og mange ubemidlede kunstnere må ta til takke med sine egne koner som modeller. Men Rodin er blitt en rik og anerkjent kunstner nå, og han har råd til å betale kvinner til å komme å stå modell for ham til alle døgnets tider, uavhengig av om han har bruk for dem eller ei.

 • Sigmund Freud, som er inne i en svært produktiv periode der han sammenfatter erfaringene fra det kliniske arbeidet sitt med hysteripasientene og de funnene han har gjort under sin egen selvobservasjon.

  Han utgir også boken Vitsen og dens forhold til det ubevisste, der målet nok en gang er å vise hvordan et vanilg fenomen i dagliglivet først kan forståes når det blir sett i forhold til lystprinsippet, primærprosessen, og dermed til det ubevisste.

   

 • Gunnar Heibergs stykket Kjærlighetens tragedie har premiere på Nationaltheatret. Det blir en merkelig premiere; i første akte holder det på å bli brann, siden gnister fra en fakkel setter fyr på kulissene. Teppet må gå ned et øyeblikk. Men stykket gjør likevel voldsomt inntrykk, spesielt på grunn av Johanne Dybwads tolkning av hovedpersonen Karen, den dypt elskende kvinnen. Stykket vekker stor begeistring blant de unge, og særlig blant kvinnene. Men blant de konservative er man sterkt skeptisk. Det hevdes at stykket er et oppkok av Hans Jægers kjærlighetsfilosofi.

 • Amalie arrangerer selskap for Johanne og hennes unge venner. Det er svært viktig for henne å få alt så fint som mulig, hun har pyntet med girlandere av granbar og planlagt alt ned til minste detalj. Men hun er så syk og sliten. Det vonde benet er verre enn noen gange. Selskapet blir svært vellykket

 • Amalie er utslitt etter festen hun arrangerte i går. Hun skriver et dyptfølt takkebrev til sin unge venninne Ingeborg Krog Janson, som tidligere har bodd hos dem. Hun skriver: «Ribegade 18. Søndag aften.

 • August Strindberg skriver i den okkulta dagboken sin at hans fraskilte kone Harriet har vært hos ham helt frem til klokken halv to om natten. Etter midnatt ble ansiktet hennes forvandlet syns han, det ble gammelt og stygt. Dette mener han betyr at hun er en annen om natten. Og han husker at hun alltid var stygg når hun sov. Stygg og motbydelig. Når hun skal gå, følger han henne ned til vognen. Når han kom opp igjen til leiligheten og hadde slukket døren, åpnet den seg av seg selv.

 • Edvard Munch skriver i et brev til Ludvig Ravensberg at han har skrevet en komedie som heter Den frie kjærligheds by.

  Komendien handler om en sanger som oppdager at den frie kjærligheten er en umulighet, siden den raskt går over til behovet for å eie.

  Hovedpersonene i stykket er foruten sangeren selv (en lett forkledt Munch) Tulla Larsen, Gunnar Heiberg og Sigurd Bødtker.

 • Søren Krøyer er til stede på en konsert i Stockholm der det blir fremført et verk av Hugo Alfvén. Etter konserten inviterer han Hugo, Marie og andre kunstnere på restaurant Rosenbad, der han overrekker Hugo to sølvspenner som han oppfordrer Marie til å sette på skoene hans. Herfra reiser Søren direkte videre til Wiesbaden for et nytt kuropphold.

 • Amalie dør i København. Dødsattesten, som blir utstedt to døgn senere, stadfester diagnosen lungeemboli, altså en blodpropp som setter seg i en stor lungeåre.

  Det er datteren Johanne som finner henne i dødskramper når hun kommer hjem fra skolen denne ettermiddagen.

  Erik Skram har for lenge siden flyttet ut.

 • Hulda Garborg får beskjeden om at Amalie er død i København. Hun skriver en lang innførsel i dagboken sin om minnene fra tiden hun og Arne hadde sammen med Amalie i Paris høsten 1895.

 • I København holdes en minnehøytidelighet for Amalie i Studenterhuset. Salen er pyntet med norske farger og full av mennesker og blomster. August Enna har komponert en ouverture, og Viggo Stuckenberg har diktet en sang. Alle synger med.

  Poul Levin holder minnetalen, og Betty Nansen leser et dikt skrevet til anledning av L.C. Nielsen. Sudenter med hvite skjerf er marsjkalker. Salen er pyntet under veiledning av kunstneren Rasmus Christiansen. Alle gassbluss langs veggene er tent, men ikke i de store buelampene midt i salen.

 • Marie Krøyer er i Skagen for å hente sine eiendeler mens Søren er på kuropphold i Wiesbaden. Vibeke er med, men ser bare sin mor ved måltidene. Søren nekter fremeles å gi Marie skillsmisse. Først når han får vite at Marie er gravid med Hugo Alfvén, forstår han at slaget er tapt.

 • August Strindberg skriver i den okkulte dagboken sin at han har hatt en venn på besøk, Gustaf Janzon, som har lest hans roman Svarta fanor. De snakker til langt på natt, når Janzon kikker på veggklokken, ber August ham om å ikke se på den. Neste gang han kikket, sa han at han ville legge et teppe over klokken- etter en stund er klokken tre. Men vegguret viste bare 12. det hade stoppet. August skriver: «Det hade stannat! Âr detta psykisk kraft? - Ja!»

 • August Strindberg skriver i den okkulte dagboken sin at rett før hans venn Janzon i dag kom på besøk for å fortelle at det ville være selvmord å utgi Svarte fanor, som han har lest, fant August et knivskaft med brukket knivblad i rennestenen. Det leser August som et tegn.

 • Hulda Garborg skriver i dagboken sin om at hun har fått nyheten fra München om at Laura Marholm Hanson er blitt sinnssyk. Hun er blitt innesperret mot sin egen og mannens vilje, de mener hun er farlig for omgivelsene.

  Hulda blir trist ved denne nyheten; hun husker hvor strålende Laura var da hun kom på besøk til Kolbotn samme med en annen tysk dame, og siden da hun traff henne igjen i Berlin. Så levende og freidg, selv om hun ikke var helt ung lenger.

 • Johanne Skram er blir alvorlig syk etter morens død. Hun blir behandlet med koppsetting.

 • August Strindberg skriver i den okkulte dagboken sin: «Revolution i Norge».

 • Det norske Storting stemmer enstemmig for å avslutte unionen med Sverige. Kong Oscar II og den svenske regjeringen truer med militær invasjon for å gjenopprette unionen, og Norge svarer med å mobilisere militære og frivillige styrker.

  Diskusjonene går høyt i kunstnerkretser, der Amalie Skrams sønn Ludvig Müller er med, om man skal la seg verve til det militære for å gjøre en innsats for fedrelandet.

 • August Strindberg skriver i den okkulte dagboken sin: «Klart i Norge!»

 • August Strindberg skriver i den okkulte dagboken sin at han hele dagen har hatt en fornemmelse av at Harriet har det vanskelig. Om ettermiddagen sover han, og våkner av at venstre ringfinger har dovnet bort.

 • August Strindberg skriver i den okkulte dagboken sin om underlige historier om uforklarlige sammentreff som han hører om for tiden. For eksempel det faktum at Richard Berghs kone og datter i disse dager har latt seg operere i nesen, og begge har lidd stort blodtap. Richard Bergh selv, som er helt frisk, begynte også å blø neseblod fra begge neseborene samtidig, han forsto ikke hva det var.

 • Edvard Munch er blit  42 år gammel, og er inne i en mørk periode av livet. Han er tilbake i Åsgårdstrand nå, etter et opphold i Tyskland. Sammen med vennene Ludvig Karsten, som er 29 år gammel og står modell for min malervenn, og Amalie Skrams sønn Ludvig Müller, som er 37 og skuespiller og dramatiker, drikker og fester han i huset i Åsgårdstrand.

  Munch maler Karsten i hvit sommerdress med bredbremmet hatt, ventre hånd i lommen og pipen i den høyre.

 • Ludvig Müller, Amalies sønn, spiller Lind i Ibsens Kærlighedens komedie på Nationaltheatret i Kristiania.

 • Johanne (Småen) bor hos Ellen og Viggo Hørup. Ellen gir beskjed om at hun trenger mer klær, som hun ber  Erik om å skaffe.

 • Edvard Munch har tilbrakt vinteren  i Hamburg og Berlin. I oktober blir han innlagt og behandlet for nervøs sammenbrudd og alkoholisme ved Bad Elgersburg.

 • Edvard Munch sender sin venninne Ingse Vibe en spennende pakke med en overraskelse i. Det er en slags papirsommerfugl med propell, strikkmotor som kan trekkes opp. Han har trukket opp strikkmotoren, og konstruerer en pakke som er formet etter sommerfuglen.

  Planen er at når pakken åpnes, skal sommerfuglen fly ut. Det er mye som tyder på at Munch har behov for å sende en oppmuntring til Ingse etter det pinlige og ubehagelige som har skjedd mellom dem denne sommeren, i episoden på Larkollen da han slo henne foran kretsen av beduggete venner på hotellet på Larkollen.

 • Albert Einstein publiserer artikkelen «Zur Elektrodynamik bewegter Körper». Artikkelen kommer ut i tidsskriftet Annalen der Physik, og inneholder det som skal bli relativitetsteorien.