Dato
7 juni 1905

Det norske Storting stemmer enstemmig for å avslutte unionen med Sverige. Kong Oscar II og den svenske regjeringen truer med militær invasjon for å gjenopprette unionen, og Norge svarer med å mobilisere militære og frivillige styrker.

Diskusjonene går høyt i kunstnerkretser, der Amalie Skrams sønn Ludvig Müller er med, om man skal la seg verve til det militære for å gjøre en innsats for fedrelandet.

Edvard Munch melder seg ikke som frivillig; han er alkoholisert og svekket på denne tiden. Hans venn Ludvig Karsten har imidlertid meldt seg, og han anklager Munch for å ikke gjøre det samme. Munch er rasende for å bli kalt redd for svensker, og det kommer til heftig slagsmål mellom ham og Karsten.

Men dette er ikke den eneste ubehageligheten som foregår i Munchs venneflokk: For to dager siden har Munch slått ned Ingse Vibe, Ludvig Alvers svigerinne, på en restaurant. Senere skal han komme til å male hennes portrett. Han er i elendig forfatning om dagen.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://www.emunch.no/HYBRIDNo-MM_N0354.xhtml#.Uj7OKj_hfKx

og

Lampe, A., et al. (2012). Edvard Munch: the modern eye. London, Tate s. 303