Dato
1905

Sigmund Freud, som er inne i en svært produktiv periode der han sammenfatter erfaringene fra det kliniske arbeidet sitt med hysteripasientene og de funnene han har gjort under sin egen selvobservasjon.

Han utgir også boken Vitsen og dens forhold til det ubevisste, der målet nok en gang er å vise hvordan et vanilg fenomen i dagliglivet først kan forståes når det blir sett i forhold til lystprinsippet, primærprosessen, og dermed til det ubevisste.

 

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Kittang, A. (1997). Sigmund Freud. Oslo, Gyldend al s. 51

http://www.nb.no/nbsokhttps://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008071500125