Fra dato

Til dato

 • Gustav Vigeland og Inga Syvertsen har fullført støpingen av Nordraakmonumentet i Kristiania. Gustav gir Inga sine treskjærerarbeider. Denne gaven kommer Inga til å sørge for å få skriftlig bekreftet i 1915. De to reiser sammen til Paris dette året. Det er imidlertid ikke ofte at Gustav tar Inga med på reisene sine, eller i det lille han har av sosialt liv. For utenverdenen er hun «husholdersken», «frøken», eller kort og godt Inga.

 • Laura Marholm (Mohr) blir tvangsinnlagt på Kreisirrenanstalt i München. Diagnose lyder på paranoid psykose. I september lykkes Ola med å få sin kone utskrevet, hvorpå paret utvises fra Bayern for tre år. De begynner en hektisk reisevirksomhet rundt i Europa. Laura skiver ikke lenger

 • Jonas Lie utgir romanen Østenfor Sol, vestenfor Maane og bagom Babylons Taarn. Den gjør bruk av innmonterte, eventyraktige skisser i en ellers realistisk fortelling om menns misunnelse og hat over kollegers karriere.

 • Kitty Kielland begynner å lide av hukommelsessvikt og depresjon. Hun slutter etter hvert å male.

 • Knud Pontoppidans yngre bror, som er prest, bor i biskop Mynsters gamle prestegård i Spjellerup ved Vemmeltofte. Her får har ofte besøk av sin bror Knud, som, har problemer med søvnen, og får utdelt det avsidesliggende bispeværelset. Når han ikke får sove, går han inn i storstuen, nyter varmen fra ovnen, eller setter seg til å lese.Han lytter til timeslagene fra vegguret. Her hos sin bror er han også i julen.

 • Hilma af Klint får i en spiritistisk seanse beskjed av ånden Amaliel at hun skal forberede seg til det store oppdraget. I løpet av et års tid skal hun stille seg til Amaliels rådighet og avholde seg fra alt annet maleri. Dette innebærer en krise, men også et vendepunkt i Hilmas liv og kunsterskap.

 • Det radikale Venstre dannes i København.

 • Det radikale Venstre dannes i København.

 • Edvard Munch er tilbake i København. Han slår seg ned på hotell i Taabæk ved Klampenborg. Her maler han hager og sjøutsikt. Han har også en utstilling hos Winkel & Magnussen på Højbro Plads. Om sommeren har han et hefitg oppgjør med Ludvig Karsten, og reiser over hals og hode til København, og siden til Chemnitz i september. Vinteren tilbringer han i Hamburg og Berlin, men kommer tilbake til Norge i forbindelse med unionsoppløsningen. I oktober blir han innlagt og behandlet for nervøs sammenbrudd og alkoholisme ved Bad Elgersburg.

 • Camille Claudel begynner å vise tegn på paranoia. Hun mener at Rodin stjeler ideene hennes og at han er ute etter å ta livet av henne. Hun ødelegger mange av sine egne skulpturer. Hun skal etter hvert komme til å tilbringe 30 år på sinnssykehus, til tross for legenes oppfordring om at hun heller bør leve sammen med familien. Dette året tilbringer hun to uker i Pyreneene sammen med sin bror Paul, til tross for at han aldri har akseptert at hun ble kunstner. Hun skultpurerer en byste av ham.

 • Amalies ufullendte roman Mennesker begynner å utkomme heftevis

 • Stanislaw Przybyszewski gifter seg med sin tidligere elskerinne Jadwiga Kasprowicz. Hans sønn med Dagny Juel, Zenon, som nå er ti år gammel, blir sendt til Dagnys søster Gudrun i Lund, der datteren Iwa også er.

  Dagnys dramaer Synden og Ravnegård blir satt opp i St. Petersburg dette året.

 • Mennesker utgitt i København, ufullendt.

 • Mennesker utgitt i København, ufullendt.

 • Oda Krohg tilbringer sommeren i Drøbak.

 • Auguste Rodins atelier i Paris har i enkeltes øyne begynte å minne mer om en bordell enn om en skulptørs arbeidsplass. Å betale en kvinnelig modell er dyrt, og mange ubemidlede kunstnere må ta til takke med sine egne koner som modeller. Men Rodin er blitt en rik og anerkjent kunstner nå, og han har råd til å betale kvinner til å komme å stå modell for ham til alle døgnets tider, uavhengig av om han har bruk for dem eller ei.

 • Sigmund Freud, som er inne i en svært produktiv periode der han sammenfatter erfaringene fra det kliniske arbeidet sitt med hysteripasientene og de funnene han har gjort under sin egen selvobservasjon.

  Han utgir også boken Vitsen og dens forhold til det ubevisste, der målet nok en gang er å vise hvordan et vanilg fenomen i dagliglivet først kan forståes når det blir sett i forhold til lystprinsippet, primærprosessen, og dermed til det ubevisste.

   

 • August Strindberg skriver dette i den okkulte dagboken sin om forholdet til Harriet: "Vårt synliga band kunde lösas, men det osynliga icke! Jag tycker det är vackert som det är, och på avstånd ser jag Dig som kommen högt uppifrån."

 • Edvard Munch er blitt 42 år gammel og befinner seg i en mørk periode av livet. Han er tilbake i Åsgårdstrand etter et opphold i Tyskland. Sammen med Amalie Skrams sønn Ludvig Müller og maleren Ludvig Karsten, som har kommet på besøk, fester han i dager og netter.

  Det kommer til et dramatisk oppgjør mellom ham og Ludvig Karsten.Etter dette skal Munch bare komme på snarvistiter til Åsgårdstrand.

 • Bjørnstjerne Bjørnson, den tidligere bastante republikaneren, er blitt overbevist om at monarki er det riktige for Norge. Først og fremst er dette viktig fordi det innebærer sterkere bånd til Storbritannia, Norges viktigste handelspartner og allierte, men også fordi det er på linje med statsformene i Sverige og Danmark, mener han.

 • Sører Krøyer deltar med hele 217 bilder ved en stor utstilling ved Charlottenborg.

 • Søren Krøyer blir separert fra sin kone Marie, som har forlatt ham til fordel for komponisten Hugo Alfvén.

 • Det er revolusjon i Russland. Dumaen opprettes, og sivilie rettigheter blir innført.

 • August Strindberg skriver dette i den okkulte dagboken sin om forholdet til Harriet: "Vårt synliga band kunde lösas, men det osynliga icke! Jag tycker det är vackert som det är, och på avstånd ser jag Dig som kommen högt uppifrån."

 • Gunnar Heibergs stykket Kjærlighetens tragedie har premiere på Nationaltheatret. Det blir en merkelig premiere; i første akte holder det på å bli brann, siden gnister fra en fakkel setter fyr på kulissene. Teppet må gå ned et øyeblikk. Men stykket gjør likevel voldsomt inntrykk, spesielt på grunn av Johanne Dybwads tolkning av hovedpersonen Karen, den dypt elskende kvinnen. Stykket vekker stor begeistring blant de unge, og særlig blant kvinnene. Men blant de konservative er man sterkt skeptisk. Det hevdes at stykket er et oppkok av Hans Jægers kjærlighetsfilosofi.

 • Amalie Skram arrangerer selskap for datteren Johanne og hennes unge venner. Det er svært viktig for henne å få alt så fint som mulig, hun har pyntet med girlandere av granbar og planlagt alt ned til minste detalj. Men hun er så syk og sliten. Det vonde benet er verre enn noen gang. Selskapet blir svært vellykket

 • Amalie Skram er utslitt etter festen hun arrangerte for datteren i går. Hun skriver et dyptfølt takkebrev til sin unge venninne Ingeborg Krog Janson, som tidligere har bodd hos dem.

  Hun skriver: «Ribegade 18. Søndag aften.