Dato
1905

Hilma af Klint får i en spiritistisk seanse beskjed av ånden Amaliel at hun skal forberede seg til det store oppdraget. I løpet av et års tid skal hun stille seg til Amaliels rådighet og avholde seg fra alt annet maleri. Dette innebærer en krise, men også et vendepunkt i Hilmas liv og kunsterskap.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Klint, H. a., et al. (2013). Hilma af Klint: abstrakt pionjär. Stockholm, Moderna museet.s.278