Dato
1905

Laura Marholm (Mohr) blir tvangsinnlagt på Kreisirrenanstalt i München. Diagnose lyder på paranoid psykose. I september lykkes Ola med å få sin kone utskrevet, hvorpå paret utvises fra Bayern for tre år. De begynner en hektisk reisevirksomhet rundt i Europa. Laura skiver ikke lenger

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Witt-Brattström, E. (2007). Dekadensens kön: Ola Hansson och Laura Marholm. Stockholm, Norstedt. s. 366