Portrettbilde
Andre navn
Laura Katharina Mohr
Arbeid
Kjønn
Kvinne
Fødselsdato
19 april 1854
Fødselssted
Dødsdato
6 oktober 1928

Galleri

 • Laura Marholm, født Laura Katarina Mohr, blir født i Riga i russiske Lative som eneste datter i ekteskapet mellom en baltisk kvinne og en dansk sjøkaptein. Hun skal komme til å bli en viktig forfatter og intellektuell i kretsen knyttet til det moderne gjennmobrudd i Skrandinavia.

 • Laura Marholm (Mohr) tar lærerinneeksamen, foreleser for dannede damer og skriver kulturartikler under pseudonymet Leonhard Marholm. Hun hylles som nasjonaldramatiker i Riga med Johann Reinhold Patkul og Frau Marianne (som gjør fiasko i Belrin i 1882)

 • Ola Hansson, som skal komme til å bli en betydelig svensk poet, prosaforfatter og litteraturkritiker, er gymnasiast. I år begynner han å skrive under pseudonym i lokalavisen. Han skal komme til å debutere som forfatter om fire år.

  Etter hvert kommer han til å bli kjent for sine radikale ideer om kjærligheten og kjønnene, sin tilslutning til Nietzsches radikale ideer, og for sin støtte til August Strindberg. Han kommer til å slå seg sammen med forfatteren Laura Marholm. De kommer til å bli et berømt par i skandinavisk åndsdebatt.

 • Laura Marholm (Mohr) kommer til København og blir med i kretsen rundt Georg Brandes. Hun introduserer og oversetter skandinavisk litteratur og det tysktalende Europa med stor fremgang.

 • Laura Marholm tilbringer våren i den skandinaviske kolonien i Paris og omgås med Victoria Benedictsson, som liker henne svært godt. I november utkommer Lauras ektemann Ola Hanssons Sensitive Amorosa.

 • Laura Marholm er i København. Hun omgås Brandeskretsen og introduserer nordisk litteratur i tyskspråklig presse.

 • Laura Marholm skriver om Strindbergs kvinnehat i forbindelse med en anmeldelse av teaterstykket Fadren. Strindberg er i harnisk. Marholm tolker Fadren som en kritikk av det borgelige ekteskapet, der partene hater hverandre fordi deres urealistiske forhåpinger ikke innfris: mannens idé om en kravløs relasjon og kvinnens drøm om mannens vilkårsløse kjærlighet.

 • Laura Marholm (Mohr) og Ola Hansson møtes i Georg Brandes hjem i København. De bli svært opptatt av hverandre, og innleder en intens brevveksling. August Strindberg truer Laura med rettssak på grunn av en artikkel hun har skrevet om ham der han blir betegnet som som «kvinnehatets dikter». Han tar kontakt med Ola Hansson.

 • Georg Brandes skriver en introduksjonsartikkel i tidsskriftet Tilskueren om Friedrich Nietzsche under tittelen Aristokratisk radikalisme. Artikkelen vekker stor debatt, refereres fyldig i den danske avisen Politiken, og imøtegås blant annet av filosofen Harald Høffding.

  Diskusjonen skal komme til å forsette de neste ni månedene, og er preget av sterke gjensidige angrep. Begge debattantene tar opp de etiske perspektivene hos Nietzsche.

 • Laura Marholm (Mohr) og Ola Hansson gifter seg borgerlig i København etter noen uker sammen på Koster. De flytter til Holte. De legger planer: Tyskland skal erobres!

 • Laura Marholm (Mohr) og Ola Hansson er nygifte og reiser til Berlin for tre måneder. Siden via Paris til Sveits, der sønnen Ola blir født 8 september. Ola blir den store Nietzscheintrodusøren i Tyskland. Han påbegynner Resan hjem, som blir utgitt i Kristiania i 1894

 • Laura Marholm (Mohr) og Ola Hansson slår seg ned i det radikale kulturfellesskapet Friedrichshagen utenfor Berlin. Ola skriver Tidens kvinnor, Det unga Skandinavien og Materialsimen i skönlitteraturen.

 • Amalie Skram er blitt kontaktet av Ola Hanssons kone Laura Marholm, som er i ferd med å skrive et essay om henne. Hun skriver til sin forlegger Langhoff:

  "Det er sandt, jeg har fåt en forespørgsel fra fru Ola Hansen som i disse dage skriver en essay om mig der skal trykkes i et tysk og et norsk tidsskrift om jeg ikke skriver på et mindre nyt arbejde som hun kunde få oversætte og få trykt i Tyskland. Det måtte ikke være »for uartigt«. Har De noget imod at dette sker hvis det nu blir artigt nok?"

 • Amalie Skram er blitt kontaktet av Ola Hanssons kone Laura Marholm, som er i ferd med å skrive et essay om henne. Hun skriver:

 • August Strindberg ber Laura Marholm og Ola Hansson lese og vurdere manuset til En dåres forsvarstale.

 • Ola Hansson nyter stor suksess som "tysk" forfatter i Belrin, mens han kone Laura Marholm på sin side nyter stor anerkjennelse som en autoritet i tysk presse. Paret utgjør for tiden et sentrum for det unge Tyskland.

  I november ankommer August Strindberg for en måneds katastrofesamvær som markerer slutten på deres kollegiale vennskap. Ola Hansson utgir Kärlekens trångmål.

 • Stanislaw Przbyszewski publiserer sin første roman, den satanistiske Totenmesse (messe over de døde). Han skal siden komme til å skrive en rekke romaner, dikt og skuespill som er inspirert av hans elskede Dagny Juel. Han gir Dagny tilnavnet Ducha. "Duch" er det polske ordet for sjel.

 • Laura Marholm Hansson utgir Kvindernes Bog, som blant annet inneholder et omfattende portrett av Amalie Skram og hennes forfatterskap så langt. Den utkommer i Kristiania og København.

  Ikke lenge etter utkommer den tyske originalen gjennom hennes forlegger Albert Langen i Tyskland og Frankrike.

  I boken åpner forfatteren kapitlet som handler om Amalie Skram  med å beskrive hvordan man kan se henne kommer spaserende gjennom Københavns gater, påfallende fyrrig og vakker, ved armen til en høy, blond mann med utpreget Gustav Adolph-profil. Det er Erik Skram.

 • Laura Marholm Hansson utgir Kvindernes Bog, som inneholder et omfattende portrett av Amalie og hennes forfatterskap så langt. Boken utkommer i Kristiania og København.

  Ikke lenge etter utkommer den tyske originalen gjennom hennes forlegger Albert Langen i Tyskland og Frankrike.

  I boken åpner forfatteren kapitlet som handler om Amalie med å beskrive hvordan man kan se henne kommer spaserende gjennom Københavns gater, påfallende fyrrig og vakker, ved armen til en høy, blond mann med utpreget Gustav Adolph-profil. Det er Erik Skram.

 • Laura Marholm har nettopp sin Das Buch der Frauen, med Bjørnsons svigersønn Albert Langen som utgiver. Den oversettes snart til mange andre språk. På norsk får den tittelen Kvindernes Bog.

 • Ola Hansson og Laura Marholm konverterer til katolisismen. (Det oppheves 1900)

 • Ola Hansson og Laura Marholm flytter til München og lar sin sønn Ola Jr bli tilbake for skolegang i Schliersee - i sju år.

 • Hans Lemmich Juell, distriktslegen som er Dagny Juels far, dør på familieeiendommen Rolighed på Kongsvinger, 59 år gammel. Dagny har ikke anledning til å reise hjem til begravelsen, hun er i Krakow sammen med Stanislaw og barna.

  Stachu er redaktør for et radikalt tidsskrift, og har raskt blitt sentrum i kretsen av kunstnere som møtes i en kneipe ikke ulik den ha og Dagny frekventerte da de bodde i Berlin, Zum schwarzen Ferkel.

 • Ola Hansson og Laura Marholm (Mohr) går inn i en stadig mer intens folie á deux med tiltakende alkoholisme og forfølgelsesmani. Dette skal komme til å vare frem til 1905. Da kommer Laura til å bli tvangsinnlegt.

 • Laura Marholm (Mohr) blir tvangsinnlagt på Kreisirrenanstalt i München. Diagnose lyder på paranoid psykose. I september lykkes Ola med å få sin kone utskrevet, hvorpå paret utvises fra Bayern for tre år. De begynner en hektisk reisevirksomhet rundt i Europa. Laura skiver ikke lenger

 • Hulda Garborg skriver i dagboken sin om at hun har fått nyheten fra München om at Laura Marholm Hanson er blitt sinnssyk. Hun er blitt innesperret mot sin egen og mannens vilje, de mener hun er farlig for omgivelsene.

  Hulda blir trist ved denne nyheten; hun husker hvor strålende Laura var da hun kom på besøk til Kolbotn samme med en annen tysk dame, og siden da hun traff henne igjen i Berlin. Så levende og freidig, selv om hun ikke var helt ung lenger.

 • Ola Hansson og Laura Marholm (Mohr) flytter til Espergaerde i Danmark for å overvåke utgivelsen av Olas Samlade Skrifter.

 • Laura Marholm (Mohr) dør og begraves i Riga.