Dato
22 januar 1891

Amalie Skram er blitt kontaktet av Ola Hanssons kone Laura Marholm, som er i ferd med å skrive et essay om henne. Hun skriver til sin forlegger Langhoff:

"Det er sandt, jeg har fåt en forespørgsel fra fru Ola Hansen som i disse dage skriver en essay om mig der skal trykkes i et tysk og et norsk tidsskrift om jeg ikke skriver på et mindre nyt arbejde som hun kunde få oversætte og få trykt i Tyskland. Det måtte ikke være »for uartigt«. Har De noget imod at dette sker hvis det nu blir artigt nok?"

Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Garton, J. (Ed.) (2010). Amalie Skram. Brevveksling med forlæggere. [København]: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014021724011