Fra dato

Til dato

 • Marie Curie (Marie Sklodowska) kan med økonomisk hjelp av sin eldre søster Bronia flytte til Paris, der hun først går på Collège Sévigné og senere studerer matematikk og fysikk på Sorbonne. De to søstrene hjelper hverandre økonomisk.

 • I folketellingen som utføres i Kristiania i dag, blir det notert at Inga Syvertsen, som er en jente på åtte år, og som om ni år kommer til å bli Gustav Vigelands elskerinne og modell, bor sammen med foreldrene på Kampen. Moren hennes Ellen Syversen, står oppført som "logerende med famliien", og som "separeret efter bevilling".

 • Knud Pontoppidan holder en rekke forelesninger i København hvor han som lege tar monopol på italesettelsen av galskapen: "Det er en almindelig Misforstaaelse, at den psykiske Terapi bestaar i rigtigt at "tale igennem" med Patienten, og at Sindssygelægen her faar brug for hele sin dialektiske Færdighed og Overlegenhed... thi jo mere den syge faar Lejlighed til at dokumentere sin Sag, desmere maa man frygte, at hans falske Overbevisninger fikserer sig."

 • Edvard Munch er 28 år nå. Dette og kommende år oppholder han seg mye i den franske byen Nice.

 • Auguste Rodin får i oppdrag å lage en statue av dikteren Balzac. Dikteren har vært død i over førti år nå, men hans forfatterskap har fått økt betydning de siste årene. Forfatteren Emile Zola har vært en viktig pådriver for at Rodin skal få dette prestisjetunge oppdraget. Statuen skal være tre meter høy, og han får atten måneder på seg til å lage den. Rodin skal imidlertid komme til å bruke sju år på oppgaven. Han fordyper seg i Balzacs litteratur, og studerer hans personlighet, slik forfatteren selv gjorde når han skulle skape sine litterær karakterer.

 • Daniel Jacobson mottar sin doktorgrad i medisin etter å ha disputert på en avhandling om Dementia paralytica. Han har arbeidet med den under professor Knud Pontoppidan i København og Valdemar E: Steenberg her i Roskilde, ved Skt. Hans hospital. Dette året får ah sin spesiallegeanerkjennelsee i nerve- og sinnssykdommer.

 • I København oppretter en gruppe av unge billedkunstnere, som Vilhelm Hammershøi, J. F: Willumsen og Harald Slottt-Møller et alternativt utstillingssted som reaksjon på sensuren på den tradisjonelle vårutstillingen på Charlottenborg. Den første utstillingsbygningen ligger på det som siden skal bli hetende Rådhusplads. I 1897 vil det bli bygget et eget hus til utstillingen, tegnet av J.F Willumsen, det vil etterhvert havne på Østerport Station.

 • I det norske tidsskriftet samtiden trykker redaktør Gerhard Gran er artikkel av den franske legen og sosiologen Le Bon som er en studie i den kvinnelige psykologi. Den konkluderer med at menns og kvinners hjerner og følelsesliv er så forskjellige at lik utdanning for dem begge ikke bare er unyttig, men rent ut livsfarlig. Le Bon sammenlikner kvinnene med negrene i koloniene - og slik utdannelse for negrene gjør dem oppsetsige mot koloniherrene. På samme måte vil utdannede kvinner fornekte sine naturlige oppgaver.

 • Arne Garborg oversetter og trykker Friedrich Nietzsches tanker om kvinnen. De er svært hatske i sin stempling av kvinnesaken som en av verdens absolutte landeplager. Arnes venn Kitty Kielland blir så opprørt at hun finner det nødvendig å både personlig i brevs form, og også offentlig til rette med Garborg i Dagbladet. Hun har nå vendt hjem fra Paris, og er med i styret i Norsk Kvindesaksforening, der Ragna Nielsen er leder etter et opphold på grunn av stridigheter innad i foreningen.

 • Kitty Kiellands kjærlighetssorg over Arne Garborg begynner å letne. Hun har jo vennskapet hans fremdeles, og hun skriver til ham at arbeidet nå er alt på jorden for henne, men at hun forstår at han også har andre gleder når Tuften og Hulda er i nærheten. Han har jo familie.Nå hender det ofte at hun kan glede seg ved tanken om at han har det så godt i sine forhold som han etter sin natur kan få det, skriver hun.

 • Frits Thaulow er i Berlin for å skrive reisebrev til Verdens gang.

 • Knud Pontoppidan utgir fire psykiatiske foredrag

 • Sigurd Høst, som er bergenser og skal komme til å gifte seg med Ludvig Alvers enke Isabella Vibe, blir uteksaminsert filolog i Kristiania. Han jobber som lærer.

 • Oda Krohgs maleri Reconvalescent, Hengekøyen stilles ut på Høstutstillingen

 • Oda Krohg maler bildet Stakkars liten, og sitt selvportrett. Det stilles ut i Kristiania.

 • Knut Hamsun er på foredragsturné for å støtte utgivelsen av romanen Sult. Han har lang erfaring med å stå på en talerstol etter at han har vært vikar for Kristofer Janson i Amerika. Han mener det må ryddes på de litterære tomtene før noe nytt kan spire.Med det moderne mener han "Aandens Nutid, Tilegnelse af den på et vist Tidspunkt levende og reagerende Verdensbevidsthed." Han har påtatt seg rollen som en slags litterær renholdsarbeider.

 • Paul Gauguin møtes sammen med symbolist-gruppen i Paris på Café Voltaire i Paris. Det begynner å komme artikler om ham i tidsskriftene.

 • Laura Makepeace Spehen, Virginia Woolfs eldre halvsøster som blir regnet som mentalt tilbakeståede, blir flyttet på institusjon.

 • Laura Marholm (Mohr) og Ola Hansson slår seg ned i det radikale kulturfellesskapet Friedrichshagen utenfor Berlin. Ola skriver Tidens kvinnor, Det unga Skandinavien og Materialsimen i skönlitteraturen.

 • Marie Curie (Marie Sklodowska) kan med økonomisk hjelp av sin eldre søster Bronia flytte til Paris, der hun først går på Collège Sévigné og senere studerer matematikk og fysikk på Sorbonne. De to søstrene hjelper hverandre økonomisk.

 • Knut Hamsun holder foredrag om litteratur, hvor han blant annet kritiserer Amalie Skrams romaner. Ifølge Hamsun inngår de i kategorien som han kaller "altså-litteratur; mennesker i romaner som går omkring og sier Altså i tide og utide.

  Hamsun  har for tiden, som alltid, et hjertelig forhold til Amalies ektemann Erik Skram, men litt mindre hjertelig til Amalie, som han er litt engstelig for. Skepsisen er gjensidig.

 • Johan Sverdrup blir valgt inn på Stortinget for Stavanger amt, sterkt støttet av Lars Oftedal og andre. Men hans moderate Venstre tørker snart inn og forsvinner.

 • I Stockholm åpner forlystelsesparken og utendørsmuseet Skansen på Djurgården.

 • Edvard Munch maler en av de første versjonene av bildet Melankoli, med blyant, pastell og olje. Motivet er hans venn Jappe Nilsenpå en stein på stranden i Åsgårdstrand, sjalu og deprimert.

  Sommeren er svært varm i Åsgårdstrand dette året.

 • Edvard Munch får denne høsten høre at Milly Thaulow, hans tidligere elskerinne som nå er skilt fra Carl Thaulow og gift med skuespilleren Ludvig Bergh, er syk og har blitt operert i kjeven.

  Han sitter stille og tar inn hvert ord som blir sagt. Hver liten tone, hver pause, de faller som tunge slag mot hodet hans. Slik beskriver han det i notatene sine.

  Carl Thaulow er Frits Thaulows bror. Og Ludvig Bergh har vært Edvards venn.

 • I København blir Kvindestemmeretsforeningens Klub stiftet. Et av medlemmene er Pauline Horst. Hun er en av søstrene Gad, (blant venner blir hun kalt Pylle), og Amalies venninne fra tiden i Kristiania. De to andre søstrene er Ingeborg, som nå er gift med Edvard Brandes, og Mette, som er gift med Paul Gauguin. Pylle er gift med Vesntrepolitikeren og skoletalsmannen Hans Horst. Hun følger diskusjonen i norsk kvinnesaksmiljø med både humor og kritikk.

 • Arne Garborg utgir Trætte Mænd, som blir en stor suksess. Den blir av mange tatt for å være en omvendelsesbok, men Garborg protesterer flere ganger mot det. I grunnen gjør han her et forsøk på å frigjøre seg fra trettheten og «dekadanse»-stemningen som han bar i sitt eget sinn, men som også er et tidsfenomen.

 • Camille Claudel reiser sammen med Rodin i Balzacs fotspor, slik at han kan bli inspirert til sitt planlagte Balzac-monument.

 • Amalie og Erik flytter til Store Kongensgade 92 på Østerport.

 • Paul Gauguin er tilbake i København fra Paris. Dette skal komme til å bli siste gang han ser familien sin. Barna hans er sytten, fjorten, tolv, ti og åtte år gamle nå.

 • Alexander Kielland blir borgermester i Stavanger. Dette året skriver han sin siste roman, Jacob. Mennesker og Dyr. En samling Småstykker utgis også. Så er den litterære raptusen over etter bare 12 år. Han er på nedtur, men gjennomfører en sjøreise på Middlehavet til Svartehavet, der han blant annet besøker byene Odessa og Sevastopol.

 • August Müller, Amalies eksmann, og hans kone Kaja og deres to sønner Einar og Stener, bor nå i Bakkegaten 2 i Bergen.

  August er dampskipsfører. Han er blitt 54 år gammel. Kaja er 29.

 • Amalie Skrams samling med fortellinger, Kjærlighed i Nord og Syd. Noveller utkommer i København. Boken inneholder også fortellingene "Bøn og anfægtelse", "Knut Tandberg", "Fru Inés".

  "Fru Ines" kommer siden til å utkomme som egen roman.

 • Amalie og Erik Skram har drevet vennen, maleren Georg Achen, nesten til vanvidd ved å være svært upålitelige når det gjelder å møte opp for å sitte modell for et dobbeltportrett av dem som han arbeider med.

  Achen skriver i et brev at han nå har skåret i stykker bildet, rett gjennom hodene deres.

 • Amalie Skram er blitt kontaktet av Ola Hanssons kone Laura Marholm, som er i ferd med å skrive et essay om henne. Hun skriver:

 • Amalie Skram er blitt kontaktet av Ola Hanssons kone Laura Marholm, som er i ferd med å skrive et essay om henne. Hun skriver til sin forlegger Langhoff:

  "Det er sandt, jeg har fåt en forespørgsel fra fru Ola Hansen som i disse dage skriver en essay om mig der skal trykkes i et tysk og et norsk tidsskrift om jeg ikke skriver på et mindre nyt arbejde som hun kunde få oversætte og få trykt i Tyskland. Det måtte ikke være »for uartigt«. Har De noget imod at dette sker hvis det nu blir artigt nok?"

 • Theo van Gogh på sinnssykehuset i Utrecht, 34 år gammel. Dødsårsaken angis som "dementia paralytica forårsaket av arv, kronisk sykdom, overarbeid og tristhet".

  Han etterlater seg konen Johanna (jo) og sønnen Vincent, som er spedbarn, og oppkalt etter sin onkel Vincent van Gogh. Leiligheten deres i Paris er fylt opp av Vincents verdiløse malerier. Hun blir rådet til å kvitte seg med dem, men tar dem i stedet med seg tilbake til Holland og etablerer der et pensjonat utenfor Amsterdam. Hun gjenopptar kontakten med kunstnerne hun er blitt kjent med gjennom Theo.

 • Søren Krøyer og hans kone Marie blir mottatt med en stor vennefest på Den Kongelige Skydebane i København. Siden oppholder de seg i Hornbæk et par måneder.

 • Amalie må hver dag ut til LIndevangen for å sitte modell for Georg Achens maleri, som han aldri blir helt fornøyd med. Det forsinker henne i skrivingen.

 • Edvard Brandes anmelder Amalies S.G. Myhrei Politiken. Han mener at boken er merkelig og mandig, Amalie utvider grensene for hva nordiske romaner tør beskjeftige seg med. Han er speiselt begeistret for hvordan hun viser gjentakelsene i fortellingen; konsul Smith gifter seg med Siverts forrige kjæreste Lydia, mens Siverts gifter seg med Petra, som konsulen har etterlatt seg. Amalie skirver ham et varmt takkebrev for den anerkjennende anmeldelsen. Det er så deilig å bli fortsått. Amalie får også rosende brev fra Jonas Lie og Knut Hamsun i forbindelse med boken.

 • Amalie må hver dag ut til LIndevangen for å sitte modell for Georg Achens maleri, som han aldri blir helt fornøyd med. Det forsinker henne i skrivingen.

 • Edvard Brandes anmelder Amalies S.G. Myhrei Politiken. Han mener at boken er merkelig og mandig, Amalie utvider grensene for hva nordiske romaner tør beskjeftige seg med. Han er speiselt begeistret for hvordan hun viser gjentakelsene i fortellingen; konsul Smith gifter seg med Siverts forrige kjæreste Lydia, mens Siverts gifter seg med Petra, som konsulen har etterlatt seg. Amalie skirver ham et varmt takkebrev for den anerkjennende anmeldelsen. Det er så deilig å bli fortsått. Amalie får også rosende brev fra Jonas Lie og Knut Hamsun i forbindelse med boken.

 • Henrik Ibsen skriver brev til Lou Andreas-Salomé, som han tror er en mann, og takker for studien av kvinneskikkelsene i hans dramaer, som hun har sendt ham.

 • Henrik Ibsen skriver brev til Lou Andreas-Salomé, som han tror er en mann, og takker for studien av kvinneskikkelsene i hans dramaer, som hun har sendt ham.

 • Henrik Ibsen skriver brev til Helene Raff fra Berlin, og gir uttrykk for hvor glad og overrrasket han er over å ha mottatt brev fra henne. Han hilser også varmt til hennes mor.

 • Henrik Ibsen skriver brev til Helene Raff fra Berlin, og gir uttrykk for hvor glad og overrrasket han er over å ha mottatt brev fra henne. Han hilser også varmt til hennes mor.

 • Den unge danske maleren Christian Mourier-Petersen skriver til sin venn Johan Rohde at han har fått den trist beskjeden om ar hans velgjører i Paris, kunsthandler Theo van Gogh, er død.

  Det har knap gått et halvt år siden broren Vincent van Gogh døde, kan han fortelle. Han har fått brev fra Theos kone, som han ikke kjenner. Det er et savn både for ham selv og for mange andre kunstnere at Theo er død, skriver han.

 • Georg Brandes anmelder Ibsens Hedda Gabler i Kjøbenhavns Børstidende, som er redigert av hans bror Ernst Brandes. Han har innvendinger både mot hovedpersonen og mot stykkets form. Han syns at Heddas opprør er utroverdig, og det er dessuten uten den aristokratiske dimensjonen som han, influert av Nietzsche, forventer seg av Ibsen. Han mener at Hedda er lav og dum.

 • Paul Gauguin er i Paris. Han er sammen med symbolistgruppen "Mercure de France" på Café Voltaire når de møtes på mandagskveldene. Octave Mirabeau skriver på oppfordring fra Pisarro og Mallarmé en artikkel på om ham i Echo de Paris. Paul holder auksjon over tretti av bildene sine i Paris for å skaffe penger til reisen til Tahiti. Det samlede beløpet blir på under 10 000 franc. Det blir også holdt en veldedighetsforestilling for ham og Paul Verlaine, men den går med underskudd. Han reiser en kort tur til København, som han ankommer den 26.

 • Henrik Ibsens Hedda Gabler har premiere ved Det kongelige Theater i København.Premieren blir spilt for utsolgt hus til doble priser, og setene i parkett er fylt av alle litterære notabiliteter med respekt for seg selv i København. Alexander Kielland er en av dem.