Dato
1891

Alexander Kielland blir borgermester i Stavanger. Dette året skriver han sin siste roman, Jacob. Mennesker og Dyr. En samling Småstykker utgis også. Så er den litterære raptusen over etter bare 12 år. Han er på nedtur, men gjennomfører en sjøreise på Middlehavet til Svartehavet, der han blant annet besøker byene Odessa og Sevastopol.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://snl.no/.nbl_biografi/Alexander_L_Kielland/utdypning og Sørensen, Ø. (1984). 1880-årene: 10 år som rystet Norge. Oslo, Universitetsforlaget. s. 120 og Skadberg, G. A. (2002). Alexander L. Kielland: "i slekt med hele byen" : Kielland og hans nærmiljø sett fra et lokalhistorisk ståsted. Stavanger, Wigestrand. s. 7.