Dato
1891

Daniel Jacobson mottar sin doktorgrad i medisin etter å ha disputert på en avhandling om Dementia paralytica. Han har arbeidet med den under professor Knud Pontoppidan i København og Valdemar E: Steenberg her i Roskilde, ved Skt. Hans hospital. Dette året får ah sin spesiallegeanerkjennelsee i nerve- og sinnssykdommer.

Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Therkelsen, J. (1990). Daniel Jacobsen i Kittel og Kjole". Dansk neurologisk selskabsmode. s.29