Galleri

 • Danmarks fattigdireksjon kjøper Bidstrupsgaard ved Roskilde, en herregård med mange omliggende bygninger og landområder, og innreder det il en lemmegård" (fattig- og arbeidsanstalt) og et sykehus i hovedbygningen. Etter tidens forhold er dette en moderne institusjon drevet etter nye prinsipper. Fra 1816 går det fra å være en ren oppbevaringsanstalt til å bli en helbrdedelsesansalt.

 • Københavns Kommune beslutter å oppføre et kurhus for 120 pasienter på St. Hans hospital. De eksisterende bygniongene skal omdannes til pleieanstalt for 300 uhelbredelige. Disse kan ikke regne med å noen gang kunne utskrives.

  En gang om noen år skal Amalie Skram komme til å få et ufrivillig ha et opphold her. Hun skal komme til å skrive om det i en av sine sinnssykehusromaner.

 • Jernbanestrekningen fra Roskilde mot korsør blir innviet av kong Frederik VII og grevinne Danner.

 • Carl Fredrik Hills søster Marie Louise kommer til Paris for å hente broren med seg til Sct. Hans Hospital i Roskilde.

  Carl Fredrik er fiendtlig innstilt til omgivelsene. Han snakker en blanding av fransk og svensk.

  I motsetning til på det franske sykehuset som han har vært innlagt på, hvor han har vært aktiv og energisk, blir han nå sløv og passiv. Han hverken leser eller tegner.

 • August Strindberg ankommer København med toget fra Bodensee og møter sin oversetter Axel Lundegaard, som er Victoria Benedictssons gode venn, på Roskilde jernbanestasjon.Her i København vil han oppsøke Knud Pontoppidan, som er overlege overlege ved Kommunehospitalets psykiatriske avdeling, og som skal komme til å bli Amalie Skrams hovedfiende nummer en i forbindelse med innleggelsen hennes om sju år.Strindberg ber Pontoppidan om å gi ham en attest på at han er ved sine fulle fem.

 • Daniel Jacobson mottar sin doktorgrad i medisin etter å ha disputert på en avhandling om Dementia paralytica. Han har arbeidet med den under professor Knud Pontoppidan i København og Valdemar E: Steenberg her i Roskilde, ved Skt. Hans hospital. Dette året får ah sin spesiallegeanerkjennelsee i nerve- og sinnssykdommer.

 • Amalie skriver sitt rasende avskjedsbrev til Pontoppidan i all hast før hun forlater Kommunehospitalet og reiser til Sct. Hans i Roskilde, hvor hun ankommer samme dag. Her på det nye sykehuset skriver de i journalen at hun og mannen er blant landets mest kjente forfattere.

 • Amalie Skram overføres fra Kommunehospitalet til St. Hans Hospital i Roskilde.

  Her skriver de i journalen at hun og mannen er blant landets mest kjente forfattere.

  Videre skrives det at hennes far og mor synes å ha vært sinnssyke, men at Amalie bestemt benekter dette. Moren var meget religiøs, pessimist og fanatiker, faren hennes motsetning og nærmest en prestehater. To av brødrene led av brystsyke, begge er døde, den ene, som led av strupetæring, tok sannsynligvis sitt eget liv.

 • Amalie utskrives fra Sct.Hans hospital i Roskilde, og legger seg frivillig inn på Sct. Jospehs hospital i København.

  Av journalen på Sct. Hans fremgår det at man mener at både hennes far og mor har vært sinnssyke. Moren var pessimist og religiøs fanatiker, mens faren var hemmet prestehater.

 • Amalie skriver i brev til sin mor at hun er kommet ut av galehuset for tolv dager siden, men at hun stadig er på sykehus for å komme til krefter etter all mishandlingen hun har gjennomgått. Hun understreker at hun har vært sjelelig syk, men ikke spor av sinnssyk.

  Etter å ha vært forbitret på Erik og fast besluttet på å aldri mer å vende tilbake til ham, er hun nå forsonet med ham, forteller hun moren.

 • Holger Drachmann dør i Roskilde.