Image
Dato
1894
Sted
Person
Kilde

St. Hans Hospital i Roskilde. In. J.P. Trap: Kongeriget Danmark utgitt i 1872.