Dato
februar 1891

Amalie må hver dag ut til LIndevangen for å sitte modell for Georg Achens maleri, som han aldri blir helt fornøyd med. Det forsinker henne i skrivingen.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Brev til Paul Langhoff 5. feb 1891, gjengitt i Skram, A. and J. Garton (2010). Amalie Skram. Brevveksling med forlæggere. [København], Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.