Fra dato

Til dato

 • Edvard Brandes anmelder Amalies S.G. Myhrei Politiken. Han mener at boken er merkelig og mandig, Amalie utvider grensene for hva nordiske romaner tør beskjeftige seg med. Han er speiselt begeistret for hvordan hun viser gjentakelsene i fortellingen; konsul Smith gifter seg med Siverts forrige kjæreste Lydia, mens Siverts gifter seg med Petra, som konsulen har etterlatt seg. Amalie skirver ham et varmt takkebrev for den anerkjennende anmeldelsen. Det er så deilig å bli fortsått. Amalie får også rosende brev fra Jonas Lie og Knut Hamsun i forbindelse med boken.

 • Søren Krøyer og hans kone Marie blir mottatt med en stor vennefest på Den Kongelige Skydebane i København. Siden oppholder de seg i Hornbæk et par måneder.

 • Amalie må hver dag ut til LIndevangen for å sitte modell for Georg Achens maleri, som han aldri blir helt fornøyd med. Det forsinker henne i skrivingen.

 • Edvard Brandes anmelder Amalies S.G. Myhrei Politiken. Han mener at boken er merkelig og mandig, Amalie utvider grensene for hva nordiske romaner tør beskjeftige seg med. Han er speiselt begeistret for hvordan hun viser gjentakelsene i fortellingen; konsul Smith gifter seg med Siverts forrige kjæreste Lydia, mens Siverts gifter seg med Petra, som konsulen har etterlatt seg. Amalie skirver ham et varmt takkebrev for den anerkjennende anmeldelsen. Det er så deilig å bli fortsått. Amalie får også rosende brev fra Jonas Lie og Knut Hamsun i forbindelse med boken.

 • Amalie må hver dag ut til LIndevangen for å sitte modell for Georg Achens maleri, som han aldri blir helt fornøyd med. Det forsinker henne i skrivingen.

 • Henrik Ibsen skriver brev til Lou Andreas-Salomé, som han tror er en mann, og takker for studien av kvinneskikkelsene i hans dramaer, som hun har sendt ham.

 • Henrik Ibsen skriver brev til Lou Andreas-Salomé, som han tror er en mann, og takker for studien av kvinneskikkelsene i hans dramaer, som hun har sendt ham.

 • Henrik Ibsen skriver brev til Helene Raff fra Berlin, og gir uttrykk for hvor glad og overrrasket han er over å ha mottatt brev fra henne. Han hilser også varmt til hennes mor.

 • Henrik Ibsen skriver brev til Helene Raff fra Berlin, og gir uttrykk for hvor glad og overrrasket han er over å ha mottatt brev fra henne. Han hilser også varmt til hennes mor.

 • Den unge danske maleren Christian Mourier-Petersen skriver til sin venn Johan Rohde at han har fått den trist beskjeden om ar hans velgjører i Paris, kunsthandler Theo van Gogh, er død.

  Det har knap gått et halvt år siden broren Vincent van Gogh døde, kan han fortelle. Han har fått brev fra Theos kone, som han ikke kjenner. Det er et savn både for ham selv og for mange andre kunstnere at Theo er død, skriver han.

 • Georg Brandes anmelder Ibsens Hedda Gabler i Kjøbenhavns Børstidende, som er redigert av hans bror Ernst Brandes. Han har innvendinger både mot hovedpersonen og mot stykkets form. Han syns at Heddas opprør er utroverdig, og det er dessuten uten den aristokratiske dimensjonen som han, influert av Nietzsche, forventer seg av Ibsen. Han mener at Hedda er lav og dum.

 • Paul Gauguin er i Paris. Han er sammen med symbolistgruppen "Mercure de France" på Café Voltaire når de møtes på mandagskveldene. Octave Mirabeau skriver på oppfordring fra Pisarro og Mallarmé en artikkel på om ham i Echo de Paris. Paul holder auksjon over tretti av bildene sine i Paris for å skaffe penger til reisen til Tahiti. Det samlede beløpet blir på under 10 000 franc. Det blir også holdt en veldedighetsforestilling for ham og Paul Verlaine, men den går med underskudd. Han reiser en kort tur til København, som han ankommer den 26.

 • Henrik Ibsens Hedda Gabler har premiere ved Det kongelige Theater i København. Premieren blir spilt for utsolgt hus til doble priser, og setene i parkett er fylt av alle litterære notabiliteter med respekt for seg selv i København. Alexander Kielland er en av dem. Publikumsreaksjonen er delt og nærmest kaotisk: mange klapper, noen buer, det høres også en enkelt piping ved en anledning. Etter første akt lyder svak applaus, etter andre akt er applausen blandet med piping.

 • Henrik Ibsens Hedda Gabler har premiere ved Det kongelige Theater i København.Premieren blir spilt for utsolgt hus til doble priser, og setene i parkett er fylt av alle litterære notabiliteter med respekt for seg selv i København. Alexander Kielland er en av dem.