Dato
1891

I det norske tidsskriftet samtiden trykker redaktør Gerhard Gran er artikkel av den franske legen og sosiologen Le Bon som er en studie i den kvinnelige psykologi. Den konkluderer med at menns og kvinners hjerner og følelsesliv er så forskjellige at lik utdanning for dem begge ikke bare er unyttig, men rent ut livsfarlig. Le Bon sammenlikner kvinnene med negrene i koloniene - og slik utdannelse for negrene gjør dem oppsetsige mot koloniherrene. På samme måte vil utdannede kvinner fornekte sine naturlige oppgaver. Dagens unge jenter, som strever seg frem på skolebenken ved siden av guttene, oppnår bare en ting: å ødelegge seg selv, og på lengre sikt sine barn, slik at to generasjoner av disse nervøse og anemiske kvinnene kommer til å medføre en forferdelig dekadanse i nasjonen, og dessuten en umåtelig dødelighet blant avkommet til disse blodløse lærde damene. Kitty Kielland skriver et motsvar i samme tidsskrift der hun gir uttrykk for sin motløshet overfor slike synspunkter.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Terjesen, M. (1999). Kitty Kielland : et portrett. Oslo, Gyldendal. s. 182 http://www.nb.no/nbsok/nb/af352fbdc133b179351702179821bf47.nbdigital?lang=no#3 og https://nbl.snl.no/Kitty_L_Kielland