Dato
1891

Knud Pontoppidan holder en rekke forelesninger i København hvor han som lege tar monopol på italesettelsen av galskapen: "Det er en almindelig Misforstaaelse, at den psykiske Terapi bestaar i rigtigt at "tale igennem" med Patienten, og at Sindssygelægen her faar brug for hele sin dialektiske Færdighed og Overlegenhed... thi jo mere den syge faar Lejlighed til at dokumentere sin Sag, desmere maa man frygte, at hans falske Overbevisninger fikserer sig."

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Mortensen, I.-L. H.-V. o. B. (1993). Kvindelig randeksistens. Storby og tekst. Faderhuset: 1800-tallet. I.-L. Hjordt-Vetlesen and E. Andersen. København, Rosinante/Munksgaard. 2.