Dato
7 januar 1888

Laura Marholm skriver om Strindbergs kvinnehat i forbindelse med en anmeldelse av teaterstykket Fadren. Strindberg er i harnisk. Marholm tolker Fadren som en kritikk av det borgelige ekteskapet, der partene hater hverandre fordi deres urealistiske forhåpinger ikke innfris: mannens idé om en kravløs relasjon og kvinnens drøm om mannens vilkårsløse kjærlighet.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Witt-Brattström, E. (2010). Könskampens store diktare. Om Strindberg. L. Einhorn. Stockholm, Norsteds: s 283