Dato
1905

Det er revolusjon i Russland. Dumaen opprettes, og sivilie rettigheter blir innført.

Personer
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Nielsen, M.-B. O. (2011). Norvegr: Norges historie Bind III, 1840-1914. Oslo, Aschehoug. s 1-2