Image
Bjørnstjerne Bjørnson
Dato
januar 1896

Bjørnstjerne Bjørnson og Gerhard Armauer Hansen fortsetter diskusjonen om arvelighet i det norske tidsskriftet Kringsjå, som er et bredere anlagt og lest magasin enn Nyt Tidsskrift, der debatten startet. Så langt i debatten har Bjørnson tilkjennegitt sin sterke interesse for hypnose.Han påberoper seg tyskeren Karl du Prel som sannhetsvitne for det synet han selv har hevdet gjennom hele debatten: at mødre kan motta sterke inntrykk under svangerskapet som setter spor hos barnet hun venter. Bjørnson forutsetter at den gjennomsnittlige leser kjenner til du Prel fra før. Den eneste introduksjonen han spanderer er en parentes, der han plasserer ham i gruppen «occultister, de der tror paa ikke synlige kræfter» Karl du Prel (1839-1899) er tysk forfatter og filosof uten tilknytning til noe lærested, bosatt i München. Han er teosof, spiritist og den fremste ideologen i Psychologische Gesellschaft (etabl. 1886) i München, et selskap som driver med såkalt psykisk forskning (parapsykologi).

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Mehren, T. M. (2006). Den okkulte Bjørnson. Oslo, Universitetsforlaget. 23(2006)nr. 1: S. [30]-45 s. 35