Dato
1846

Charles Darwin utgir siste bind av trebindsverket The Geology of the Voyage of the Beagle. Det består av avhandlinger om de geologiske undersøkelsene og oppdagelsene som Darwin, slik undertittelen spesifiserer, gjorde på sin «seilas med ’Beagle’ under RN-kaptein FitzRoys kommando i åra 1832 til 1836» (full tittel: The Geology of the Voyage of the Beagle, under the Command of Capt. FitzRoy, R.N. during the years 1832 to 1836). Verket er et viktig bidrag til geologien og legger grunnen for Darwins rennomé som vitenskapsmann.

Tema
Korrekturlest?
Nei