Andre navn
Charles Robert Darwin
Arbeid
Kjønn
Mann
Fødselsdato
12 februar 1809
Fødselssted
Dødsdato
19 april 1882
Dødssted

Galleri

  • Charles Darwin legger ut på sin reise med HS Beagle til Sør-Amerika for å gjøre studier av plante- og dyreliv. Reisen skal komme til å vare i fem år.

  • Charles Darwin utgir siste bind av trebindsverket The Geology of the Voyage of the Beagle. Det består av avhandlinger om de geologiske undersøkelsene og oppdagelsene som Darwin, slik undertittelen spesifiserer, gjorde på sin «seilas med ’Beagle’ under RN-kaptein FitzRoys kommando i åra 1832 til 1836» (full tittel: The Geology of the Voyage of the Beagle, under the Command of Capt. FitzRoy, R.N. during the years 1832 to 1836). Verket er et viktig bidrag til geologien og legger grunnen for Darwins rennomé som vitenskapsmann.

  • Charles Darwins Om Artenes Oprindelse (første hefte) i oversettelse av J.P. Jacobsen begynner å utkomme i Danmark.

  • Alexander Kielland gifter seg med sin ungdomskjæreste Beate Ramsland, som han har vært hemmelig forlovet med siden 1866. Han kjøper Malde Teglverk (på Madla utenfor byen) og driver det i 9 år. I løpet av tre år skal paret komme til å få tre barn. Alexander går med liv og sjel opp i teglverkdriften og utmerker seg som en arbeidervennlig driftsherre. Tiden her gir ham også mange lærerike erfaringer som han senere skal komme til å utnytte i sitt forfatterskap. Vel så mye tid bruker han imidlertid på å sette seg inn i de nye tankeretningene i tiden.

  • Sigmund Freud er i Trieste, hvor han arbeider endeløse timer i laboratoriet med å dissekere genitaliene til fire hundre ål. På denne måten demonstrere han ålens biseksualitet; deres reproduktive organer kan under bestemte betingelser bli både kvinnelige og mannlige. Dette bekrefter en av hypotesene til hans store idol Charles Darwin.

  • Harald Høffding utgir andre og reviderte utgave av sin bok Psykologi i Omrids paa Grundlag af Erfaring på Philipsens forlag.

    Høffding er i sin grundholdning på linje med Darwin og Bernard. Han gør sig metodologiske overvejelser omkring observation og eksperiment inden for psykologien, et felt, som han mener, er yderst komplekst.

  • Bjørnstjerne Bjørnson plubliserer en aritkkel i Nyt Tidsskrift der han forsvarer ideen om at ervervede eller tilegnede egenskaper kan nedarves. Dette er et diskusjonstema i tiden som har gått i utenlandsk fagpresse og tidsskrifter, og det fins to ulike hovedteorier som står mot hverandre. På den ene siden står Darwins teori, også kalt den Lamarck-Darwinske teori. Den franske zoologen Jean-Baptiste de La- marck hevdet på begynnelsen av 1800- tallet at ervervede egenskaper kunne gå i arv.