Dato
18 september 1872

Alexander Kielland gifter seg med sin ungdomskjæreste Beate Ramsland, som han har vært hemmelig forlovet med siden 1866. Han kjøper Malde Teglverk (på Madla utenfor byen) og driver det i 9 år. I løpet av tre år skal paret komme til å få tre barn. Alexander går med liv og sjel opp i teglverkdriften og utmerker seg som en arbeidervennlig driftsherre. Tiden her gir ham også mange lærerike erfaringer som han senere skal komme til å utnytte i sitt forfatterskap. Vel så mye tid bruker han imidlertid på å sette seg inn i de nye tankeretningene i tiden. Han følger grundig med i aviser og tidsskrifter og leser moderne utviklings- og moralfilosofi og kunstteoretiske, pedagogiske og litteraturhistoriske verker. Av skjønnlitteratur leser han bl.a. Bjørnson, J. P. Jacobsen, Holger Drachmann, Flaubert og brødrene Goncourt. Alt dette får betydning for hans åndelige utvikling, men særlig viktig blir verkene til Charles Darwin, John Stuart Mill og Georg Brandes. Fra dette året av leser han alt Brandes skriver. Drømmen om selv å bli forfatter modner, men han føler seg usikker på om han har det nødvendige litterære talentet, og frykter at han "besidder mere kritik enn fantasi". 

Etter hvert skal han komme til å oppleve sitt miljø som temmelig snevert. Stavanger er en liten provinsby, og han føler seg isolert og temmelig alene med sine tanker.

Korrekturlest?
Nei