Image
August Strindberg
Dato
januar 1896

August Strindberg utgir Sylva Sylvarum, som er et angrep på positivismen og den akademiske vitenskapen. Boken er en 80 sider lang poetisk og fantasirik naturfilosofi, for det meste i form av usorterte iakttakelser av likheter i naturen som har som hensikt å støtte påstanden om at "alt er i alt, overalt".

Boken består av en usystemaitsk sammenblanding av mystikk, pseudovitenskap og tilfeldige iakttakelser, og gir bud om at Strindberg nå er i ferd med å forlate naturvitenskapen til fordel for sitt skjønnlitterære forfatterskap.

Boken får ikke særlig oppmerksomhet i den franske pressen.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Hogemann, A. (2012). Med Strindberg, Hill och Aguéli i Paris. Stockholm, Gidlunds förlag. s.104