Portrettbilde
Andre navn
Helena von Hahn
Helena Petrovna Blavatsky
Fødselsdato
31 juli 1831
Dødsdato
8 mai 1891
Dødssted

Galleri

 • Helena Petrovna von Hahn, som skal bli kjent som Madame Blawatsky, blir født i Jekaterinoslav, Russland, nåværende Ukraina. Faren er en russisk offiser av tysk, adelig herkomst. Moren er en kjent forfatter, også av adelig herkomst.

 • Helena Petrovna von Hahn, som skal bli kjent som Madame Blawatsky, mister sin mor. Hun og broren blir sendt til besteforeldrene

 • Helena Petrovna von Hahn, som skal bli kjent som Madame Blavatsky, blir yngre enn sytten år gammel gift med den 40 år gamle Nikifor V Blavatsky, som er viseguvernør i Jerevan. Tre måneder etter bryllupet rømmer hun og kommer seg ombord på en dampbåt fra Tbilisi til Istanbul.

 • Helena Petrovna Blavatsky, kjent som Madame Blawatsky, kommer til New York. Her blir hun kjent med oberst Henry Olcott, som deler hennes interesse for okkulte fenomener. HPB imponerer ham og mange andre ved å frambringe en lang rekke spiritistiske fenomener: Usynlige bjeller ringer, møblene gir fra seg bankelyder, og gjenstander materialiserer seg for øynene på forbløffede tilskuere.

 • Helena Petrovna Blavatsky, som er kjent som Madame Blavatsky, blir skaffet en leilighet og er med på opprettelsen av Teosofisk Samfunn i New York. Ordet teosofi betyr guddommelig visdom eller kunnskap om det guddommelige.

  Madame Blavatsky blir det nye selskapets sekretær, mens Olcott blir president.

 • Helena Petrovna Blavatsky, kjent som Madame Blavatsky, utgir sin bok Den avslørte isis. Den vekker stor oppmerksomhet, får rosende omtaler i avisene og kommer på kort tid i flere opplag. Boken har undertittelen «en hovednøkkel til gammel og ny vitenskap og teologi». Madame Blavatsky hevder at sann religion og sann vitenskap ikke er motsetninger, men tvertimot utfyller og beriker hverandre. Alle religioner springer ut av en felles sannhet, og de sanne innviede i alle religioner har til alle tider vært klar over dette, skriver hun.

 • Helena Petrovna Blavatsky, kjent som Madame Blavatsky, reiser sammen med sin kollega Olcott til Bombay, med sikte på å slå sammen Teosofisk Samfunn og den hinduiske reformsekten Arya Samaj. Teosofene viser respekt for Indias religiøse tradisjoner, og blir møtt med sympati hos mange indere, mens de britiske koloniherrer med få unntak er fiendtlig innstilt. Dette året blir Madame Blavatsky amarikansk statsborger.

 • I London arrangeres det en konferanse i hovedkvarterer til det britiske selskapet for spiritister. De diskuterer temaer i forlengelsen av en pågående og het debatt om overnaturlige fenomener. Selskapets formål er å undersøke fenomener som hypnose, dissosiasjon, tankeoverføring, spøkelser og hjemsøkte hus med størst mulig vitenskapelighet og uten forutinntatte meninger av noe slag, og å avsløre svindel og lureri.

 • Helena Petrovna Blavatsky, kjent som Madame Blavatsky, blir anklaget for å ha forfalsket de såkalte mahatmabrevene av avisen Madras Christian College Magazine. To ansatte ved det teosofiske hovedkvarteret, som nå er flyttet til Adyar utenfor Madras, hr. og fru Coulomb, hevder å ha hjulpet henne med en lang rekke bedragerier. Selskapet for Psykisk Forskning sender den unge Richard Hodgson til Adyar for å granske påstandene. Han rapporterer at alle Blavatskys påståtte oversanselige fenomener er falske.

 • Helena Petrovna Blavatsky, kjent som Madame Blavatsky, har reist tilbake til Europa og utgir sitt hovedverk. The Secret Doctrine (Den Hemmelige Lære) i to bind, på tilsammen over 1500 sider. Boka er formet som kommentarer til et ellers ukjent manuskript, Dzyans Bok, som mahatmaene Koot Hoomi og Morya fra Tibet skal ha overført til henne ved telepatiske kommunikasjonsveier.

 • Rudolf Steiner, som nå er 28 år gammel, leser Friedrich Nietzsches Hinsides god og ondt. Dette er det første han leser av denne filosofen. Boken gjør uttslettelig inntrykk.

 • Helena Petrovna Blavatsky, kjent som Madame Blavatsky, dør i London som 59-åring.

 • Heller Keller, som er 24 år gammel, går ut fra Radcliffe College som den første døvstumme person som har fått en Bachelor og Arts-grad.