Image
Helena Blavatsky
Dato
1875

Helena Petrovna Blavatsky, som er kjent som Madame Blavatsky, blir skaffet en leilighet og er med på opprettelsen av Teosofisk Samfunn i New York. Ordet teosofi betyr guddommelig visdom eller kunnskap om det guddommelige.

Madame Blavatsky blir det nye selskapets sekretær, mens Olcott blir president.

Den nye foreningen har et tredelt formål: å danne en kjerne av menneskehetens allmenne brorskap uten hensyn til rase, tro, kjønn, eller hudfarge, å oppmuntre sammenliknende studier i religion, filosofi og vitenskap, og å studere uforklarte naturlover og menneskets skjulte krefter.

Personer
Korrekturlest?
Nei