Dato
1885

Helena Petrovna Blavatsky, kjent som Madame Blavatsky, blir anklaget for å ha forfalsket de såkalte mahatmabrevene av avisen Madras Christian College Magazine. To ansatte ved det teosofiske hovedkvarteret, som nå er flyttet til Adyar utenfor Madras, hr. og fru Coulomb, hevder å ha hjulpet henne med en lang rekke bedragerier. Selskapet for Psykisk Forskning sender den unge Richard Hodgson til Adyar for å granske påstandene. Han rapporterer at alle Blavatskys påståtte oversanselige fenomener er falske. Han mener at hun er russisk agent, og at arbeidet med teosofien er et skalkeskjul for dette. Rapporten fører til omfattende utmeldinger av Teosofisk Samfunn.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://no.wikipedia.org/wiki/Helena_Petrovna_Blavatsky