Fra dato

Til dato

 • Harald Høffding utgir andre og reviderte utgave av sin bok Psykologi i Omrids paa Grundlag af Erfaring på Philipsens forlag. Høffding er i sin grundholdning på linje med Darwin og Bernard. Han gjør seg metodologiske overveielser omkring observasjon og eksperiment innenfor psykologien. Det er et svært komplekst felt.

 • Paul Gauguin forsøker å finne fotfeste i sin nye tilværelse i leiligheten på Gammel Kongevej i København, hvor han har slått seg ned sammen med sin danske kone Mette, Amalies venninne, og barna deres. Vinteren er svært kald i år, med ned til ti kuldegrader og sleder som kjører i Københavns gater. Paul maler utendørsscener malt fra vinduet i leiligheten, og snødekte hager, og også interiøret i stuen i leiligheten. Han skriver til sin venn, maleren Pisarro i Paris, om tanker han gjør seg i forhold til maleriets muligheter.

 • Ragna Nielsen kjøper Nordahl Brunsgate 22 i Kristiania for å starte skole der: Fru Ragna Nielsens skole. Det var her Amalie Skram bodde med broren Wilhelm og guttene deres i tiden før hun giftet seg med danske Erik Skram og flyttet til København.

  Ragna er nå 44 år gammel nå, og hennes ideer om skolegang går ut på at gutter og jenter skal ha samme fagkrets, og samme undervisning. Skolen skal virke for likestilling mellom kjønnene, for veien til likestilling går gjennom forståelse og respekt mellom kjønnene, mener hun.

 • Oda Engelhart maler bildet En viserpike.

 • Laura Marholm (Mohr) kommer til København og blir med i kretsen rundt Georg Brandes. Hun introduserer og oversetter skandinavisk litteratur og det tysktalende Europa med stor fremgang.

 • Lepraloven revideres i Norge. Den slår fast at alle leprasyke som ikke kan isoleres i eget rom i eget hjem, må legges inn på sykehus. Forslaget vekker stor debatt, da det blir oppfattet som urimelig overfor pasientene. Det Norske Medicinske Selskab diskuterer saken på flere møter, og ender med å fordømme forslaget. Debatten dreier seg om den enkeltes rettigheter overfor samfunnet. Men loven vedtas, for den oppfattes som kun en lovhjemmel for en praksis som allerede har pågått i lang tid

 • Jakob Worm Müller, Amalies eldste sønn, bor alene i Kristiania og har begynt å skrive dikt. I en periode dette året bor han sammen med sin mormor Lovise Alver, Amalies mor. Lovise er 64 år gammel. De bor i Briskebyveien 56, 2. etasje.

 • Helena Petrovna Blavatsky, kjent som Madame Blavatsky, blir anklaget for å ha forfalsket de såkalte mahatmabrevene av avisen Madras Christian College Magazine. To ansatte ved det teosofiske hovedkvarteret, som nå er flyttet til Adyar utenfor Madras, hr. og fru Coulomb, hevder å ha hjulpet henne med en lang rekke bedragerier. Selskapet for Psykisk Forskning sender den unge Richard Hodgson til Adyar for å granske påstandene. Han rapporterer at alle Blavatskys påståtte oversanselige fenomener er falske.

 • Edvard Munch flytter med familien til en romslig hjørneleilighet på Schous plass på Grünerløkka.

  Edvard trenger plass til arbeidet sitt. Han maler nå hjemme på egenhånd, og også sammen med unge kunstnere i atelieret Pultosten ved Stortingsplass, hvor de får gratis korreksjon av Christian Krohg.

  Han skal imidlertid etter hvert komme til å få et anstrengt forhold til Krohg, og unngå å fortelle at Krohg en gang har vært hans lærer og gode hjelper.

 • Carl Benz konstruerer verdens første brukbare kjøretøy med forbrenningsmotor, automobilen.

 • Christian Krohg maler et bilde av Kalle Løchen, Edvard Munch, Constance Brun (skuespiller) og Oda Krohg (Otthilia Engelhart) på sitt atelier i Pultosten på Stortings plass i Kristiania.

  I januar i fjor ble Oda Engelhart elev av Krohg og det har utvikle seg et forhold mellom de to. Oda, som har to barn fra før, er blitt gravid.

  I april dette året resier de to til Antwerpen og blir boende i Belgia i fem måneder. I denne perioden føder Oda datteren Nana. hun blir oppkalt etter Christians søster som døde som barn, og satt bort til en belgisk familie.

   

 • Den første sykkelen med to like store hjul produseres i Frankrike. Den kommer raskt i produksjon i flere land.

 • Bjørnstjerne Bjørnson er preget av sykdom og motgang. Han er nå 53 år gammel. Karoline lider av tiltakende døvhet, og i familien er det ufred: Karoline tar parti for sin svigerdatter Jenny Sandberg, som deres sønn Bjørn nå vil skille seg fra. Striden tar hardt på begge de to. Datteren Bergljot står på Karolines side, og Karoline reiser til Paris for å bo sammen med henne. Dette året utkommer Bjørnstjernes stykke Geografi og kjærlighed, men det møter krass kritikk. Frits Thaulow brevveksler med ham, og gir sin støtte. Frits' mor er også engasjert i debatten.

 • Jamstillingsvedtaket sidestiller riksmål og landsmål i offentlig virksomhet i Norge.

 • Alexander Kielland, som nå er 36 år gammel, har store alkoholproblemer og melder seg inn i en avholdslosje. Dette året søker Bjørnsterne Bjørnson og Jonas Lie Stortinget om diktergasje for ham, men forslaget blir forkastet med 60 mot 49 stemmer. Debatten går hett.

  En av hovedtalerne mot er Kiellands bysbarn, presten og venstremannen Lars Oftedal, som oppfatter Kiellands diktning som farlig ugudelig.

 • Inga Syvertsen, som skal komme til å bli Gustav Vigelands modell, elskerinne, assistent i atelieret og husholderske gjennom 20 år, er to år gammel og bor sammen med foreldrene sine i Professor Dahls gate 44 i Kristiania.

 • Edvard Munch maler et portrett av de unge Betzy Nilsen og den tamme rotten som familien har mye glede av. Sidne er det også Betzy som kommer til å sitte modell for maleriene Syk pike og Vår. I 1950 kommer avisens Dagbladet til å trykke den intervjuet med Betzy, som da kommer til å være 77 år gammel og bo på Fosseløkka ved Halden:

 • Sigurd Ibsen, som nå er 26 år gammel, begynner sin tjeneste som ulønnet norsk attaché i utenrikstjenesten. Han merker seg fort den store ubalansen det er i unionen mellom Norge og Sverige. Det var den som ble dannet etter Napoleonskrigene ved fredsslutningen i Wien i 1815.

 • Sigmund Freud blir universitetslærer i neuropatologi ved Universitetet i Wien.

 • Vincent van Gogh eksperimenterer med farger i oljemaleri på bakgrunn av en bok om Delacroix og fargenes problem. Etter hvert utvikler han sin helt egen fargeteknikk. Han er 32 år gammel nå.

 • Leis Schjelderup, som er en av Amalie Skrams bekjente og har malt et portrett av henne, oppholder seg i Bergen. Hun utgir boken Farveskitser, og maler et portrett av redaktøren i Bergens Tidende, Olav Lofthus, en kjent person i Bergen, og en av Amalies venner.

  De to blir gode venner. Lofthus prøver å hjelpe Leis økonomisk, og overtaler henne til å skrive korrespondanser for Bergens Tidende fra Paris, noe hun gjør en periode.

 • Knut Hamsun skriver et åpenhjertig brev til sin venn Nikolai Frøsland, om dennes mor, som han er svært opptatt av. Han skriver at dersom han selv bare hadde hatt en slik mor, så skulle nok evnen, som ble delvis drept i hans egen oppdragelse, ha gjort ham til noe utmerket. Det er han sikker på.

 • Auguste Rodin har fått et oppdrag om å lage skulpturen Borgerne av Calais. Han arbeider også intenst med det store bestillingsverket Helvetes porter. Han har et presserende behov for assistenter nå, og ber sine studenter Camille Claudel og Jessie Lipscomb om å arbeide sammen med ham i atelieret i Dépot des Marbres. Her er arbeidsforholdene nokså enkle; gipsflekker på veggene, en gammel og dårlig jernovn, kald fuktighet som strømmer ut fra alle skulpturene i fuktig leire innpakket i fuktige tøyfiller, og halvferdige former av hoder, armer og ben.

 • Den franske nevrologen Jean-Martin Charcot holder en serie forelesninger i Paris der han demonstrerer hvordan hypnose kan brukes i behandlingen av hysteri. Metoden vekker stor oppmerksomhet. Hans prosjekt på denne tiden er å etablere en anatomisk basis for hysteri. En av de som følger forelesningene med intens oppmerksomhet er Sigmund Freud.

 • Georg Brandes skriver en lang og innsiktsfull presentasjon av Arne Garborg og hans forfatterskap i det danske tidsskriftet Tilskueren.

 • Friedrich Nietzsche har skrevet den fjerde og avsluttende delen av Zarathustra-boken sin. Men det han skriver er uselgelig, og han blir nødt til å utgi boken selv, i form av et begrenset privattrykk til fordeling mellom vennene. Men nå er altså verket fullbrakt.

 • Den første norske skolen for både gutter og jenter, Ragna Nielsens latin- og realskole, starter opp i Kristiania. Skolen holder til i samme bygning som Amalies bror Wilhelm har hatt sin gutteskole frem til han døde; i Nordahl Brunsgate 22-24. Det var også her Amalie Müller bodde, i etasjen over brorens skole, for tre år siden. Lærerne er av begge kjønn. Mange syns det er en uhørt ting at kvinner skal undervise gutter.

 • Oscar Wergelands store maleri Eidsvold 1814 til Det norske Storting. Maleriet er resulatet av en rekke studier av hvordan Edisvoldsmennene i 1814 må ha sett ut. De av mennene som kunstneren ikke har hatt mulighet til å finne ut av hvordan så ut, er forsøkt holdt skjult i bakgrunnen. Der er maleren Theodor Kittelsen som har stilt sine hender til disposisjon som modell for samtlige av hendene på bildet. Oscar Wergeland er Nicolai Wergelands fetter.

 • Edvard Grieg vil gjerne reise til Roma denne høsten, men økonomien er ikke den beste, for Troldhaugen, hjemmet han har bygget for seg og Nina utenfor Bergen, har kostet, og nå må det skaffes penger.

  Det beste ville vært om han kunne forsørge Nina og seg selv ved skapende arbeid, «Dog», skriver han til forlegger Max Abraham i Leipzig, «-mennesket kan ikke alltid komponere, i alle fall ikke jeg».

 • I København etableres Kvindelig Fremskritsforening, som er et mer radikalt diskusjonsforum enn Dansk Kvindesamfund. Et av de store spørsmålene som ligger i luften, er om forskjellen mellom kjønnene er naturlig eller naturlig. Er kvinner født sånn, eller er de blitt sånn? Debatten skal vise seg å være kulturelt fruktbar; imellom 1870 og 1890 debuterer er enn 70 kvinnelige forfattere i Danmark, det er nesten tre ganger så mange som de to foregående tiår

 • Karl du Prel, som er en tysk filosof og okkultist, uten tilknytning til noe lærested, bosatt i München, utgir verket Die Philosophie der Mystik. Med mystikk forstår man gjerne en religionsform basert på opplevelsen av enhet med det guddommelige. Du Prel opererer imidlertid med et ytterst vidt og eklektisk mystikkbegrep; ikke bare innbefatter det vestlig og østlig religiøs mystikk, samt det han med ett ord kaller Geheimwissenschaften, men ifølge forfatteren har også en rekke filosofer fra Sokrates til Kant og Schopenhauer satt mystikkens innsikter på begrep.

 • Den svenske forfatterem Ola Hanssons diktsamling Notturno utkommer. Hansson, som er en svensk forfatter fra Lund, argumenterer i den litterære debatten for at moderne realisme krever at den litterære teksten fungerer som det han kaller «en samling bilder, lösryckta blad ur människosjälens stora bok».

 • Amalie og Erik Skram er i folketellingen for København denne året oppført med bopel i Østerfarimagsgade 51, femte etasje. Erik er oppført med yrke stenograf i Rigsdagen, mens Amalie er oppført som husmor.

  De har en tjenestejente boende: Anne J. Jensen på 26. Hun er ugift og kommer fra Nørre Sundby.

  Amalie skriver på stykket Gjæld, som hun jobber lenge og iherdig med å få stykket utgitt, uten å lykkes.

 • Alfred Tennyson utgir sitt mest berømte verk er Idylls of the King. Det er en rekke fortellende dikt basert utelukkende på kong Arthur og arthurianske fortellinger. Verket er dedikert til prins Albert , Victorias ektemann. Dronningen leser det, og er berørt.

 • Victoria Benedictsson, som nå er 35 år gammel, utgir romanen Pengar. Den skildrer en kvinne som bryter ut av et ekteskap som er bygd på økonomi og ikke kjærlighet. Med denne romanen plasserer hun seg sentralt i 1880-årenes debatt.

  Hun blir nå regnet til forfattergruppen «Det unga Sverige», men hun blir hun aldri noen virkelig og helhjertet åttitallsradikaler.

 • I Paris skriver forfatteren Octave Mirbeau en artikkel der han beskriver sin egen tid som en tidsalder av nervøse sykdommer. Det er disse som utgjør motivene bak viktige hendelser, og det er dette vitenskapen er besatt av å forstå, skriver han.

  Han mener at dette århundret ikke er Victor Hugos århundre, og heller ikke Napoleons århundre, men nevrologen Charcots århundre. Han beskriver hva som foregår under Charcots forelesninger og demonstrasjoner med de delvis avkledte og hypnotserte hysteriske kvinnene i sykehusteatret hans på Salpêtrière-sykehuset her i Paris.

 • Amalie Skram forteller sin venn Arne Garborg om sin motvilje mot jøder, og om Georg Brandes, som er på vei til en foredragsrekke i Polen. Hun skriver også sin hjertens mening om Henrik Ibsen. Den mannen er ferdig, mener hun. Hun har nettopp lest hans nye stykke Vildanden, som hun syns er på alle måter elendig.

 • Knut Hamsun er i Kristiania og oppsøker avisredaktører for å få ting han har skrevet på trykk. Han har det temmelig usselt. Luften er forferdelig, syns han, og han har ikke råd til å reise derfra. Han er 26 år gammel nå.

 • Henrik Ibsens Vildanden uroppføres på Den Nationale Scene i Bergen.

 • Hans Jæger skriver til Georg Brandes fra Kristiania. Han vil sende ham sin bok om Kristianiabohemen, som ble beslaglagt et par timer etter at de kom fra bokbinderen, skriver han.

  De eksemplarene han har forsøkt å sende til Ibsen, Bjørnson og Garborg er blitt returnert av posten. Han er syk.