Dato
1885

Ragna Nielsen kjøper Nordahl Brunsgate 22 i Kristiania for å starte skole der: Fru Ragna Nielsens skole. Det var her Amalie Skram bodde med broren Wilhelm og guttene deres i tiden før hun giftet seg med danske Erik Skram og flyttet til København.

Ragna er nå 44 år gammel nå, og hennes ideer om skolegang går ut på at gutter og jenter skal ha samme fagkrets, og samme undervisning. Skolen skal virke for likestilling mellom kjønnene, for veien til likestilling går gjennom forståelse og respekt mellom kjønnene, mener hun.

Til å begynne med er skolen hennes bare forskole og middelskole, men etter hvert skal den også bli gymnas, og en av de første skolene der unge kvinner får anledning til å gå opp til examen artium.

Det er lærere avbegge kjønn på alle trinn på skolen hennes, og den kommer etter hvert til å bli en av landets best ansette skoler.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Jonassen, M. (2011). Livet er et pust: Ragna Nielsen : en biografi. Oslo, Aschehoug.

og

Ludwik Szaciński de Ravics. (1887). Fru Ragna Nielsens første artiumskull i 1887. Oslo museum Byhistorisk samling Digitalt museum

https://no.wikipedia.org/wiki/Fru_Ragna_Nielsens_skole#/media/File:RagnaNielsen_1ste-artiumskull-1887.jpg

og

Fougner, B. (1990). Kvinneliv : om norske kvinner i 1880- og 1980-åra. Oslo: Tiden. s. 35

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2006112101018