Dato
1885

Den første sykkelen med to like store hjul produseres i Frankrike. Den kommer raskt i produksjon i flere land.

Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Nielsen, M.-B. O. (2011). Norvegr: Norges historie Bind III, 1840-1914. Oslo, Aschehoug. s 1-2