Image
Victoria Benedictsson
Dato
1885

Victoria Benedictsson, som nå er 35 år gammel, utgir romanen Pengar. Den skildrer en kvinne som bryter ut av et ekteskap som er bygd på økonomi og ikke kjærlighet. Med denne romanen plasserer hun seg sentralt i 1880-årenes debatt.

Hun blir nå regnet til forfattergruppen «Det unga Sverige», men hun blir hun aldri noen virkelig og helhjertet åttitallsradikaler.

Romanen hennes undersøker hva som skjer med en kvinne som heter Selma, som i begynnelsen av boken kommer slentrede avgårde som et bekymringsløst barn, mens hun vokser og folder seg ut i vekselvirkning mellom de iakttakelsene hun gjør, og de erfaringene hun får av å bli iakttatt av andre.

Selma er sulten på kunnskap, og hun er også nokså naiv. Hun gifter seg med en rik godseier, så så slår fellen igjen rundt henne. Men Selma vokser og utvikler seg under fangenskapet; hun blir en moden kvinne med våknende erotiske lengsler. For henne er det å tilegne seg kunnskap nært knyttet til den erotiske lengselen.

I biblioteket er hun symbolsk knyttet sammen med den mannen som hun erkjenner at hun begjærer. Han han er ikke oppnåelig, så hun må nøyes med å følge sin kunnskapslyst.

Selma bestemmer seg for å bryte ut av ekteskapet. For det løftet hun ga sin mann som barn, kan ikke være bindende, nå som hun er blitt kvinne, mener hun.

Budskapet i romanen ser ut til å være at en kvinne må være i stand til å velge selv, fritt, før hun kan tre frem som et menneske, i frihet, og under ansvar.

Men Selma kommuniserer heller dårlig med ektemannen om disse tingene. Hun holder lange taler, mens han på sin side for det meste er erotisk interessert, og ingen tilhenger av mange ord. Denne skvisen ser de to ikke ut til å komme ut av av uten gjennom skillsmissen.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

https://snl.no/Victoria_Maria_Benedictsson

og

Hjordt-Vetlesen, I.-L. (1993). Modernitetens kvindelige tekst. Det moderne gjennembrud i Norden. Faderhuset: 1800-tallet. I.-L. Hjordt-Vetlesen and E. Andersen. København, Rosinante/Munksgaard. s. 346