Dato
1885

Den svenske forfatterem Ola Hanssons diktsamling Notturno utkommer. Hansson, som er en svensk forfatter fra Lund, argumenterer i den litterære debatten for at moderne realisme krever at den litterære teksten fungerer som det han kaller «en samling bilder, lösryckta blad ur människosjälens stora bok». Denne nye boken hans består av en samling prosatekster som forsøker på nettopp dette; de er stemninger som beskriver en meditativ tilstand, der det ytre og det indre er i harmoni, der det kan virke som om tiden er oppløst, og verden, som ellers kan virke splittet i mange deler, i et kort øyeblikk framtrer som en enhet.

Målet er at form og innhold skal være identiske: tekstens beskrivelse av en opplevd stemning skal gjenskape samme stemning hos leseren. Dette skal siden komme til å regnes som et typisk impresjonistisk trekk ved teksten.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Nylander, L. (2007). Litterær impresjonisme. Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU, http://www.hf.ntnu.no/alitnett/modul3/5.htm