Portrettbilde
Kjønn
Mann
Fødselsdato
12 november 1860
Dødsdato
26 september 1925

Galleri

 • Ola Hansson, som skal komme til å bli en betydelig svensk poet, prosaforfatter og litteraturkritiker, er gymnasiast. I år begynner han å skrive under pseudonym i lokalavisen. Han skal komme til å debutere som forfatter om fire år.

  Etter hvert kommer han til å bli kjent for sine radikale ideer om kjærligheten og kjønnene, sin tilslutning til Nietzsches radikale ideer, og for sin støtte til August Strindberg. Han kommer til å slå seg sammen med forfatteren Laura Marholm. De kommer til å bli et berømt par i skandinavisk åndsdebatt.

 • Ola Hansson tar studenteksamen, og skriver seg inn ved universitetet i Lund.

 • Ola Hansson debuterer med Dikter og knytter litterære kontakter: i København Herman Bang og i Stockholm, der han er litteraturkritiker i Aftonbladet, blant annet med Victoria Benedictsson og Axel Lundegård.

  Hans Notturna og Litterära silhouetter utkommer også på denne tiden. Med sine frie vers og prosalyrikk er han en pioner i svensk litteratur.

 • Ola Hanssons diktsamling Notturno utkommer. Hansson, som er en svensk forfatter fra Lund, argumenterer i den litterære debatten for at moderne realisme krever at den litterære teksten fungerer som det han kaller «en samling bilder, lösryckta blad ur människosjälens stora bok».

 • Laura Marholm tilbringer våren i den skandinaviske kolonien i Paris og omgås med Victoria Benedictsson, som liker henne svært godt. I november utkommer Lauras ektemann Ola Hanssons Sensitive Amorosa.

 • Ola Hansson utgir novellesamlingen Sensitiva Amorosa i Sverige. i novellene skildres nervøse, rastløse mennesker som kjemper mot oppløsning, men hvor trangen til frigjørelse og hengivelse er hemmet av en drepende livsangst. Hele kjærlighetslivet til disse menneskene foregår over et nokså snevert område, hvor den mest intense gleden slår om til dyp sorg.

  Årsaken til de raske vekslingene er menneskenes splittede seksuelle følelseliv.

 • Laura Marholm (Mohr) og Ola Hansson møtes i Georg Brandes hjem i København. De bli svært opptatt av hverandre, og innleder en intens brevveksling. August Strindberg truer Laura med rettssak på grunn av en artikkel hun har skrevet om ham der han blir betegnet som som «kvinnehatets dikter». Han tar kontakt med Ola Hansson.

 • Laura Marholm (Mohr) og Ola Hansson gifter seg borgerlig i København etter noen uker sammen på Koster. De flytter til Holte. De legger planer: Tyskland skal erobres!

 • Laura Marholm (Mohr) og Ola Hansson er nygifte og reiser til Berlin for tre måneder. Siden via Paris til Sveits, der sønnen Ola blir født 8 september. Ola blir den store Nietzscheintrodusøren i Tyskland. Han påbegynner Resan hjem, som blir utgitt i Kristiania i 1894

 • Knut Hamsun sitter i Lillesand og korresponderer med Arne Garborg, som han er blitt kjent med.

  Han lurer på om Garborg kjenner Ola Hansson. Han skulle gjerne ha sendt sin roman Sult til ham. Og så har han moret seg stort over Garborgs humoristiske anmeldelse av Hanna Winsnes' kokebok i Samtiden, kan han fortelle.

 • Knut Hamsun skriver til Arne Garborg og har mye på hjertet; han vil diskutere Bjørnson, som han har skrevet en lang artikkel om til Morgenbladet.Og han kan melde at han er blitt kjent med Ola Hanson.

 • Arne Garborg er i Berlin denne vinteren. Han han oversetter og skriver forordet til Ola Hanssons bok om Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche: hans personlighed og hans system.

  Boken utgis i København og Kristiania, og forlegges av Cammermeyer. I forordet til boken skriver Garborg:

  «Friedrich Nietzsche - Navnet høres oftere og oftere. Enhver, som vil gjøre Krav paa literær Dannelse, søger at anbringe det i sin Konversation […] Han har ogsaa allerede begyndt at faa betydning for nordisk Aandsliv. Strindbergs senere Digtning f.Ex. er inspirerert af ham. “

 • Laura Marholm (Mohr) og Ola Hansson slår seg ned i det radikale kulturfellesskapet Friedrichshagen utenfor Berlin. Ola skriver Tidens kvinnor, Det unga Skandinavien og Materialsimen i skönlitteraturen.

 • August Strindberg ber Laura Marholm og Ola Hansson lese og vurdere manuset til En dåres forsvarstale.

 • Ola Hansson nyter stor suksess som "tysk" forfatter i Belrin, Laura Marholm nyter stor anerkjennelse som en autoritet i tysk presse. Paret er for tidenn et sentrum for det unge Tyskland. I november ankommer August Strindberg for en måneds katastrofesamvær som markerer slutten på deres kollegiale vennskap. Ola Hansson utgir Kärlekens trångmål.

 • Stanislaw Przbyszewski utgir tre "psyko-fysiologiske studier" om Nietzsche, Chopin og den svenske poeten Ola Hansson på tysk i Berlin.

 • Stanislaw Przbyszewski publiserer sin første roman, den satanistiske Totenmesse (messe over de døde). Han skal siden komme til å skrive en rekke romaner, dikt og skuespill som er inspirert av Dagny Juel. Han gir Dagny tilnavnet Ducha. "Duch" er det polske ordet for sjel.

 • I Berlin møtes en rekke nordiske og andre kunstnere på en kneipe på hjørnet av Neue Wilhelmstrasse og Unter den Linden. August Strindberg har gitt den navnet Zum schwarten Ferkel, en kveld han syntes det svigende pubskiltet liknet på en gris.

  Kneipen består av to små rom atskilt av en smal serveringsdisk som er fylt av flasker; man tilbyr mer enn ni hundre forskjellige merker alkohol her. Det er bare plass til tyve rpersoner her, og om kvelden, så når Strindberg, Munch og Przybyszewki, kjent som Stachu, har inntatt scenen, er det ikke lett for andre å finne en ledig plass.

 • Bjørnstjerne Bjørnson er i Munchen og har lest to artikler som nylig er trykt av mystikeren og filosofen Karl du Prel. Flere artikler har blitt trykket av ham, blant annet en artikkelserie om tankelesning i et tidsskrift i Kristiania, .

 • Ola Hansson og Laura Marholm konverterer til katolisismen. (Det oppheves 1900)

 • Ola Hansson og Laura Marholm flytter til München og lar sin sønn Ola Jr bli tilbake for skolegang i Schliersee - i sju år.

 • Hans Lemmich Juell, distriktslegen som er Dagny Juels far, dør på familieeiendommen Rolighed på Kongsvinger, 59 år gammel. Dagny har ikke anledning til å reise hjem til begravelsen, hun er i Krakow sammen med Stanislaw og barna.

  Stachu er redaktør for et radikalt tidsskrift, og har raskt blitt sentrum i kretsen av kunstnere som møtes i en kneipe ikke ulik den ha og Dagny frekventerte da de bodde i Berlin, Zum schwarzen Ferkel.

 • Ola Hansson og Laura Marholm (Mohr) går inn i en stadig mer intens folie á deux med tiltakende alkoholisme og forfølgelsesmani. Dette skal komme til å vare frem til 1905. Da kommer Laura til å bli tvangsinnlegt.

 • Ola Hansson får statsstipend for livstid av Svenska Akademin.

 • Ola Hansson og Laura Marholm (Mohr) flytter til Espergaerde i Danmark for å overvåke utgivelsen av Olas Samlade Skrifter.

 • Ola Hansson dør, antakelig av en sprukken blindtarm. Han gravlegges høytidelig i Lund den 26. mai 1926.