Image
Alexander Kielland
Dato
januar 1885

Alexander Kielland, som nå er 36 år gammel, har store alkoholproblemer og melder seg inn i en avholdslosje. Dette året søker Bjørnsterne Bjørnson og Jonas Lie Stortinget om diktergasje for ham, men forslaget blir forkastet med 60 mot 49 stemmer. Debatten går hett.

En av hovedtalerne mot er Kiellands bysbarn, presten og venstremannen Lars Oftedal, som oppfatter Kiellands diktning som farlig ugudelig.

Forslaget om dikterlønn til Kielland skal komme til å bli fremsatt på nytt de to kommende årene, men bli forkastet begge ganger. Dette kommer til å bli en sterkt medvirkende årsak til at venstrepartiet blir splittet i et "bondevenstre" og et "byvenstre".

Korrekturlest?
Nei