Andre navn
Lars Svendsen Oftedahl
Lars Svendsen Oftedal
Kjønn
Mann
Fødselsdato
27 desember 1938
Fødselssted
Dødsdato
2 mai 1900
Dødssted

Galleri

 • Lars Oftedal blir født i Stavanger. Faren er lærer ved liatinskolen i byen. De tre første leveårene er gutten mye syk, og faren må bære ham rundt i byen.

 • Lars Oftedal er en Stavangermann på 26 år i Christiania som skal komme til å bli en viktig prest, pressemann og politiker, og en av bysbarnet Alexander Kiellands viktigste motstandere. Dette året blir han cand.theol ved Univeristetet, og gifter seg med Mathilde Olsen. Det skal komme til å bli bli et ulykkelig ekteskap, som skal ende med at de flytter fra hverandre 1897.

 • Georg Brandes feirer 17. mai i Kristiania sammen med Alexander Kielland, Christian Krohg og professor Sars. Han ser småguttenes prosesjon fra hotellvinduet.

  Så reiser han og Kielland med dampskip sørover mot Stavanger. Brandes er blitt overtalt av bergenseren Lars Holst om å komme til Bergen for å holde foredrag der, han er blitt lovet at det har meldt seg 200 tilhørere.

  Idet de skal gå om bord i skipet, hører Brandes noen halvfulle unge gutter rope: - Ugudeligheten går om bord! Den frie kjærligheten går ombord! Det gleder ham at han er kjent.

 • Kristofer Janson, hans kone Drude og barna deres har gått ombord på skipet kong Sverre og er på vei til sitt nye liv i Amerika. De får bo i sykelugaren.

  Drude og barna har vært på besøk hos Drudes familie i Fana før reisen, mens Kristofer har vært på dikterfesten hos deres nære venn Bjørnstjerne Bjørnson på Aulestad.

  Ombord på skipet er også Hans Gerhard Stub og presten Sven Oftedal, Lars Oftedals bror.

 • Alexander Kielland, som nå er 36 år gammel, har store alkoholproblemer og melder seg inn i en avholdslosje. Dette året søker Bjørnson og Lie Stortinget om diktergasje for ham, men forslaget blir forkastet med 60 mot 49 stemmer. Debatten går hett. En av hovedtalerne mot er Kiellands bysbarn, presten og venstremannen Lars Oftedal, som oppfatter Kiellands diktning som farlig ugudelig. Forslaget om dikterlønn til Kielland skal komme til å bli fremsatt på nytt de to kommende årene, men bli forkastet begge ganger.

 • Alexander Kiellands stemor Inger Mehle dør i huset ved Bredevannet i Stavanger, som hun ikke har villet gi fra seg til mannens arvinger. Alexander nektes diktergasje fra den norske stat for tredje og siste gang i en kamp som har pågått siden 1885 med presten og politikeren Lars Oftedal som hovedmotstander. De to romanene Bettys Formynder og Sankt Hans Fest utgis

 • Alexander Kielland tegner et et bitende portrett av Lars Oftedal i personen Morten Kruse i romanen Sankt Hans Fest.

  Her viser han hvordan Oftedal og hans «kaniner» holder hele byen og distriktet i sin hule hånd med en kombinasjon av svovelprekener og økonomisk utpressing.

  Om et par år skal også Knut Hamsun komme med et aggressivt angrep på Oftedal i skriftet Lars Oftedal.

 • Alexander Kielland tar med sin kone Beate og de fire barna deres, som nå er femten, fjorten, tolv og seks år gamle, og reiser hjem fra Frankrike, hvor de har bodd i flere år, til Stavanger for å bosette seg i barndomshjemmet ved Breiavatnet.

 • Knut Hamsun skriver en serie på 11 artikler for Dagbladet i Kristiania der han hudfletter sin gamle erkefiende Lars Oftedal.

  Artiklene blir senere utgitt samlet.

 • Johan Sverdrup blir valgt inn på Stortinget for Stavanger amt, sterkt støttet av Lars Oftedal og andre. Men hans moderate Venstre tørker snart inn og forsvinner.

 • Lars Oftedal står frem i kordøren i sin kirke og bekjenner at han har bedrevet hor. Han er blitt presset av biskopen til å bekjenne, og blir avskjediget. Saken vekker voldsom oppsikt.