Image
Kristofer Janson
Dato
august 1882

Kristoffer Janson, hans kone Drude og barna deres har gått ombord på skipet kong Sverre og er på vei til sitt nye liv i Amerika. De får bo i sykelugaren.

Drude og barna har vært på besøk hos Drudes familie i Fana ved Bergen før reisen, mens Kristofer har vært på dikterfesten hos deres nære venn Bjørnstjerne Bjørnson på Aulestad.

Ombord på skipet er også Hans Gerhard Stub og presten Sven Oftedal, Lars Oftedals bror.

Korrekturlest?
Ja
Kilde

Draxten, N. (1976). Kristofer Janson in America. Northfield, Minn., The Association.