Image
Lars Oftedal
Dato
1864

Lars Oftedal fra Stavanger er blitt 26 år gammel. Han skal komme til å bli en viktig prest, pressemann og politiker, og en av bysbarnet Alexander Kiellands viktigste motstandere. Dette året blir Oftedadl cand.theol ved Univeristetet i Christiania, og gifter seg med Mathilde Olsen. Det skal komme til å bli bli et langt og ulykkelig ekteskap, som ender med at de flytter fra hverandre 1897.

Sted
Korrekturlest?
Nei